Med fargerike posters, Facebook-kampanjer, quizer og konsertbilletter har staten prøvd å lokke flere til å velge helsearbeiderfaget.

Siden 2005 har Helsedirektoratet brukt mer en fem millioner kroner på landsomfattende kampanjer direkte rettet mot ungdom for å rekruttere til yrker i omsorgssektoren.

Også statsminister Jens Stoltenberg har engasjert seg. Vinteren 2006 ønsket han at flere ungdommer søkte seg til omsorgsyrkene allerede på videregående skole.

— Jeg tror helsefagarbeidere blir jobbvinnerne fremover. Oppgavene og utfordringene står i kø, sa Jens Stoltenberg og varslet en omfattende tiltakspakke for å gjøre det mer attraktivt å jobbe med omsorg, både for gutter og jenter.

Men ungdommene vil tydeligvis ikke gjøre som statsministeren befaler. For siden 2006 har søkertallet til helse- og sosialfag i videregående skole sunket med nesten ti prosent. I Hordaland er det langt verre. Der ble nesten hver fjerde søker borte fra 2006 til 2008, viser statistikk fra Utdanningsdirektoratet. Nesten ingen linjer har opplevd en så kraftig nedgang som helse- og sosialfaget.

Bekymringsfullt

— Vi har registret at vi ikke har klart å få flere søkere til helse- og sosialfaglinjen de siste årene. Det er selvsagt bekymringsfullt med tanke på de utfordringene vi står overfor innen omsorgssektoren, sier avdelingsdirektør med ansvar for personell og utdanning i Helsedirektoratet, Otto Christian Rø.

Likevel vil ikke Rø konkludere med at kampanjene har vært mislykket.

  • Vi vet jo ikke hvor mange søkere vi hadde hatt til helse- og sosiallinjene om vi ikke hadde gjennomført kampanjene. Det kunne lett ha vært enda færre.

Rø tror at det blir større interesse for å søke omsorgsyrkene de kommende årene.

Alle får jobb

  • I dårlige tider opplever mange det som trygt å søke et yrke hvor det er gode muligheter for å få en fast jobb etter utdanning. Omsorgssektoren er en slik sektor, sier han.

En av de mest målrettede kampanjene for å øke interessen for helsefagarbeidet hos ungdomsskoleelevene er «Aksjon Helsefagarbeider».

— I denne kampanjen bruker vi blant rekrutteringspatruljer som besøker ungdomsskolene. Patruljene består av unge som selv har valgt å bli helsefagarbeidere. Med denne kampanjen regner vi med å nå bredt ut til tiendeklasssingene, sier Rø.

Media, dans og drama

Mens færre ungdommer retter seg inn mot omsorgsyrkene, er det flere som tenker seg en fremtid innen journalistyrket eller informasjonsbransjen. Ikke minst i Hordaland. I hvert fall hvis vi skal dømme etter søkertallene til medier og kommunikasjonslinjene.

På landsbasis har antallet søkere til medier og kommunikasjon økt med 16 prosent på to år. For Hordalands del er økningen på formidable 41 prosent.

For musikk, dans og dramalinjene har søkertallene gått noe nedover, men de såkalte kreative linjene (medier og kommunikasjon inkludert) trekker samlet vesentlig flere søkere enn helse- og omsorgsfagene.

KLAR FOR TRANSPORT: «Pasient» Vilde Vinnes Jacobsen er klar for transport til sykehus. Lise Mari Systad bærer og forteller, mens Anna Berg Theie, Therese Gangdal og Marwa Al-Obaidi har gjort jobben med å få pasienten på backboarden.
Rune Nielsen
STIKKER: Nathalie Krossøy tok jobben med å legge inn veneflon på pasientarmen.
Rune Nielsen