JOHN LINDEBOTTEN

— 15. juni holder vi et «anslagsseminar» der vi skal ta for oss driftsutgiftene ved bybanen. Der har vi invitert lokaltrafikkselskapene i Stockholm, Göteborg og Oslo. Da vil vi få på bordet pålitelige tall for drittsutgifter og driftsinntekter fra selskaper som har lang erfaring med banetrafikk, sier byråd og miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, til Bergens Tidende.

Iversen opplyser at hele dagen er satt av til dette seminaret. Og foruten de tre store lokaltrafikkselskapene, vil følgende viktige aktører i kampen om bybanen være representert: Vegdirektoratet, Statens vegvesen Region vest, Gaia Trafikk, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

— Dette vil være den eksterne kvalitetssikringen av driftsutgiftene ved bybanen, og de konklusjonene som fremkommer på seminaret vil ble formidlet videre til Samferdselsdepartementet, sier Lisbeth Iversen.

Møte med Skogsholm

Før den tid får Bergen kommune muligens anledning til å drøfte den oppståtte striden om bybanen med samferdselsminister Torild Skogsholm.

— Vi arbeider for å få til et møte mellom Bergen kommune og statsråden i Oslo i neste uke, sier politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Alfred Bjørlo, til BT.

— Vil Samferdselsdepartementet kreve at Vegdirektoratet og Bergen kommune blir enige om hva som er riktig og galt i beregningene som gjelder bybanen?

— Det er kanskje å gå litt langt. Men de bør i hvert fall komme frem til et omforent faktagrunnlag som departementet kan bygge videre på.

Når det gjelder kvalitetssikringen av byggekostnadene for bybanen, beregnet til ca. 1,5 milliarder kroner, opplyser Lisbeth Iversen at anbudet er gått til et selskap i Oslo som heter Terramar, og arbeidet skal være fullført innen 1. august.

Overordnet mål

Lisbeth Iversen slutter ikke å forundre seg over Vegdirektoratets bruk at Tripps, modellen for trafikkberegninger.

— Vegdirektoratet tviler på Tripps-modellen når gjelder beregning av passasjertall for bybanen, mens de støtter seg til den når de hevder at det blir lite overføring av trafikk fra bil til bane. Samtidig har vi sett at vegvesenets fremste lokale ekspert på trafikkberegninger har imøtegått Vegdirektoratets tallbruk.

— Jeg synes ærlig talt det er på tide at vi kommer forbi kranglenivået i denne saken. Når vi satser på bybanen er det fordi vi har en overordnet målsetting for miljø og livskvalitet i Bergen, sier Lisbeth Iversen.

Det lyktes ikke å få kommentar til saken i går fra vegdirektør Olav Søfteland.

Vegvesenet har litt rett

Sosialistisk Venstrepartis Åge Chr. Jacobsen sier til BT at han mener Vegdirektoratet savner grunnlag for de meste av kritikken mot Bergen kommune når det gjelder arbeidet for å flere til å reise kollektivt.

— Men Vegdirektoratet har likevel et poeng. Bergen kommune er ikke villig til å sette et tak på antall parkeringsplasser i sentrum. Der er det bare snakk om videre utbygging, sier Åge Chr. Jacobsen.