Kapteinen var gjennom en lang og tung sykdomsperiode etter forliset. Han er uføretrygdet, og sliter fremdeles med alvorlige ettervirkninger. Akkurat som for de etterlatte, har livet endret seg radikalt for ham.

Hjemme i Haugesund føler Sverre J. Hagland (bildet) det som en belastning å vise seg utendørs. Han er blitt direkte folkesky. Når han prøvd å bevege seg utendørs, har han følt at folk har dultet i hverandre og stirret på ham. Derfor har han for det meste holdt seg innendørs.

— Jeg har ikke orket tanken på å gå ut blant folk. Haugesund er ingen stor by, har han tidligere sagt.

Mindre beglodd

Derfor har han valgt å bo i Spania store deler av året. Der føler han seg langt mindre beglodd og identifisert som kapteinen på ulykkesbåten «Sleipner». Der finner han mer ro, selv om tankene nesten daglig penser inn på hva som skjedde på Sletta for litt over fire år siden. Han kommer fortsatt til å bo en del i Spania.

— Hvor mye, har han ikke rukket å ta stilling til, sier Haglands forsvarer, advokat Per Magne Strandborg.

Hans klient kom til rettssalen med godt håp om å bli frifunnet. Slik gikk det ikke. Sleipner»-kapteinen ble dømt til seks måneders betinget fengsel for uaktsom, mangelfull og utilstrekkelig oppmerksomhet rundt «Sleipner»s navigering forut for grunnstøtingen på Store Bloksen 26. november 1999.

Valgte taushet

På forhånd hadde forsvarer Strandborg lagt opp til at Sverre J. Hagland selv for første gang skulle gi en kort kommentar uansett utfall av dommen. Etterpå valgte Hagland likevel taushet, og pekte stumt mot sin forsvarer da journalistene henvendte seg til ham.

— Han var forberedt på at dette kunne gå begge veier, men så ikke en fellende dom som det mest naturlige utfallet, sier Per Magne Strandborg.

Vantro

Ifølge forsvareren reagerte Hagland med vantro da lagmann Martin Tenold leste opp fellende kjennelsen.

— Han forstår ikke hva retten har lagt vekt på i forklaringen hans og i bevisførselen ellers, sier Strandborg.

Nå vil de to vurdere om de skal anke. Strandborg vil ikke spekulere i utfallet. Skyldspørsmålet er endelig avgjort.

— Vi må etter hvert også vurdere hva som er mest klokt for Hagland som person, sier forsvareren.

Hagland satt i tiltaleboksen, halvt lent mot dommerne, da lagmann Tenold i 45 minutter leste opp domspremissene. For det meste satt kapteinen urørlig, et par ganger ristet han litt på hodet.

Familien i salen

Bak ham satt journalister, pårørende til «Sleipner»-ofrene, og noen av kioskdamene fra ulykkesseilasen. Midt mellom dem satt Haglands familie, minst like spent som han selv på utfallet. Da domfellelsen kom, kjempet døtrene med tårene. Både konen og barna hans har stått ved kapteinens side gjennom fire år, og har fulgt de to rundene i retten så å si hver eneste dag. I likhet med sin far, ønsket heller ikke døtrene å si noe i går. Det overlot de til advokat Strandborg.

— Jeg er overrasket. Jeg begriper ikke hvordan retten kan slå fast at «Sleipner» ikke svingte de siste 30 sekundene. Det er ikke belegg for det i bevisførselen. Når retten først mente dette, var resten av svaret gitt, kommenterer han.

SVARTE FOR HAGLAND: Egentlig skulle «Sleipner»-kapteinen gi en kort kommentar til media om dommen Da han ble dømt, tiet han, og overlot til forsvareren, Per Magne Strandborg, å uttrykke hva han følte.<br/>Foto: KNUT STRAND