— Hensikten er å redusere faren for å måtte iverksette strømrasjonering i løpet av våren, opplyser kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett.

Planen er at anlegget skal drives av naturgass, og de to selskapene ønsker å drive anlegget i fire måneder. Hvis Statoil og Statnett får konsesjon, kan anlegget settes i drift allerede i februar.

Ikke billig strøm

I søknaden til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) søker de to selskapene om å etablere et anlegg med sju gassturbiner som til sammen vil kunne produsere 150 megawatt strøm, noe som tilsvarer strøm til mellom 50.000 og 60.000 husstander.

Dette midlertidige anlegget ser likevel ikke ut til å bidra til at strømregningene blir lavere.

— Jeg vil ikke si at dette vil påvirke strømprisene vesentlig. Dette er et lite bidrag som skal kunne være med på å redusere sannsynligheten for rasjonering, sier direktør Odd Håkon Hoelsæter i Statnett til NRK.

En av grunnene til at strømmen ikke blir billigere er at et slikt midlertidig anlegg er dyrt i drift.

— I en normal kraftsituasjon ville disse anleggene ikke vært interessante. De er for dyre i drift. Men den spesielle situasjonen vi er i nå, er det helt åpenbart at dette er kommersielt interessant, sier Hoelsæter.

Påvirker ikke politikken

Et slikt midlertidig gasskraftverk forurenser trolig langt mer enn et ordinært gasskraftverk. Olje- og energiminister Einar Steensnæs (KrF) er likevel positiv til tiltaket, men sier at dette ikke endrer regjeringens politikk.

— Det er viktig å skille mellom dette kortsiktige tiltaket for å avbøte en anstrengt situasjon for strømforsyningen og den langsiktige målsetningen for norsk energi- og miljøpolitikk. Dette tiltaket gir ingen som helst konsekvenser for regjeringens energi- og miljøpolitikk. Det er det viktig å understreke, sier Steensnæs til NRK.

(NTB)