Mange foreldre planlegger hvor barna skal begynne på skole opptil ti-tolv år i forveien.

— Vi har muntlige henvendelser om skoleplass nesten daglig. I søknadspermene ligger søknader helt frem til 2012 og 2013 fra foreldre som vil ha barna inn i åttende klasse, sier rektor Gjermund Høgh ved St Paul. skole, som opplever at flere enn før vil være tidlig ute.

Også kristne Danielsen ungdomsskole, Levende Ord Bibelsenter sin grunnskole og Steinerskolen får søknader fra foreldre som planlegger ungenes skolestart årevis før.

Småjenter søkt inn

Kristin Børnes har tenkt hele 12 år frem i tid. Hun har to døtre på ett og fem år, og har allerede søkt skoleplass til begge jentene ved Danielsen ungdomsskole i Bergen.

— Vi fikk tips fra venner om at det er en bra skole, med gode lærere og et godt miljø, sier Børnes til Bergens Tidende.

Hun har inntrykk av at stadig flere foreldre gjør det samme.

Det var ikke aktuelt for familien at eldstejenten begynner på privat skole når hun begynner på første trinn neste år.

— Jeg mener det er bra at det finnes valgmuligheter. Det er ikke sikkert jentene kommer til å gå på Danielsen, men nå har vi i alle fall valget, sier hun.

Fornøyde venner gir råd

— Mange er veldig tidlig ute med søknad om plass hos oss. Vi har foreldre som søker nesten når barnet er nyfødt, bekrefter rektor på Danielsen ungdomsskole, Helge Thomsen.

På Danielsen følger inntaket to hovedregler: søsken har fortrinnsrett, ellers gjelder «først til møllen»-prinsippet. Og pågangen fra foreldre med barn som er mange år unna ungdomsskoletrinnet er stor.

Ved Steinerskolen søker en del foreldre barnehage- og skoleplass samtidig.

— Vi ønsker at barna skal gå både i barnehage og skole hos oss for å få en helhet i utdanningen. Det er noen foreldre som er veldig tidlig ute, men de utgjør ikke noen stor gruppe, sier styreleder Odin Døssland ved Steinerskolen i Bergen.

Venner og naboer som er tilfredse med den private skolen, er en vanlig årsak de ferske søkerne oppgir.

Har ledig likevel

Men selv om en del foreldre er ute både fem og ti år før de trenger skoleplass, er det ikke sikkert de har hellet med seg hos St. Paul skole.

— Vi prioriterer barn som har tilknytning til skolen og menigheten. Tidspunktet for søknaden har liten betydning, sier rektor Høgh.

Det er gjerne familier med perifer tilknytning til skolen som leverer søknad til ungdomstrinnet for det nyfødte barnet.

Selv om både Danielsen ungdomsskole, Steinerskolen og Levende Ord grunnskole får tidlige søknader, har de stort sett ledige plasser for foreldre som ikke har planlagt podens utdanning i lange tider før den store dagen.

— Vi har første opptak 15. november, året før elevene skal begynne i 8. klasse. Men på grunn av frafallet tar vi opp elever helt opp mot skolestart. Det hender det blir plass til elever som har søkt plass så sent som i 7. klasse, sier Helge Thomsen ved Danielsen ungdomsskole.