Kystverket har lyst ut et anbud litt utenom det vanlige. Informasjonsrådgiver Ane Eide Kjæraas forteller:

— Kystverket har via Doffin - databasen for offentlige innkjøp - invitert til forslag om gode ideer for heving av vraket av den tyske ubåten U864 utenfor Fedje. Her kan firmaer, enkeltmannsforetak eller enkeltpersoner komme med sine forslag. Frist for innlevering av forslag er 29. november. De fire beste vil bli honorert, sier hun.

Fire går videre til finalen

— Når disse fire forslagene er plukket ut, vil vi lyse ut et nytt anbud der de store internasjonale selskapene vil bli invitert til å komme med sine konsepter for heving av vraket. Forslagene fra den første anbudsrunden vil så bli vurdert opp mot anbudene fra de internasjonale selskapene. Hvis det er interessant, vil vi altså kunne kombinere forslagene fra den første og den andre runden, sier Eide Kjæraas.

Som kjent hadde Kystverket anbefalt for Fiskeri- og kystdepartementet at vrakdelene som ligger på havbunnen rundt en kilometer utenfor Fedje skulle dekkes til. Dette skapte sterke reaksjoner og det ble fra mange hold reist krav om at vraket skulle heves.

Veritas leder

På grunn av den massive kritikken og etter to høringer i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, gjorde Regjeringen helomvending. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen sendte saken tilbake til Kystverket og ba om at hevingsalternativet blir grundigere utredet.

Som tidligere omtalt i Bergens Tidende, vant Det Norske Veritas (DNV) tidligere i år anbudskonkurransen om å fungere som prosjektkoordinator for den videre utredningen. Kystverket har valgt en slik løsning for å unngå at etaten skal bli beskyldt for å være forutinntatt for en tildekkingsløsning og mot heving.

Veritas skal vurdere anbudene som nå kommer inn i to omganger - først en for noen hver, senere en for de store, internasjonale selskapene med kompetanse på undervannsteknologi.

GEOKONSULT