Drøyt to år etter at boområdet ble rammet av katastroferaset som krevde tre menneskeliv er de første forberedelsene i gang for å få nye beboere inn i de fraflyttede husene.

Leter etter megler

Det er snakk om i alt 18 eiendommer som skal selges, fire tomter og 14 hus.

Bergen kommune har startet letingen etter en megler som kan ta på seg oppgaven med å stå for salget. Det vil bli lyst ut en anbudskonkurranse 5. november med frist til 5. desember for meglere som er interessert i oppdraget.

— Vi er klar over at dette er en spesiell sak, og vi er på jakt etter en megler som kan stå for markedsføringen på en effektiv og profesjonell måte, men som samtidig er i stand til å ivareta hensynet til de følelser som knytter seg til dette området, sier rådgiver Ingri Hundhammer Smilden i Bergen Kommunale Bygg.

18 eiendommer

Området skal selges under ett, eller i to deler. Det desidert største området ligger på nedsiden av rasstedet og omfatter 15 eiendommer. På fire av eiendommene er husene revet. På området høyere opp i åssiden der selve raset gikk, står det tre hus.

I alt 19 hus ble skadet eller gjort ubeboelige da raset gikk. Bergen kommune gikk tidlig ut og tilbød seg å kjøpe alle de 19 eiendommene. 18 av de 19 huseierne takket ja til tilbudet.

Selges samlet

— Når vi har ønsket å selge områdene samlet, er det fordi vi ser nødvendigheten av å ha en utbygger som kan gå til oppgaven med en innstilling som er preget av verdighet og respekt for det som skjedde her, og som også er i stand til å se mulighetene for å etablere et nytt og livskraftig bomiljø, sier Smilden.

— Med den spesielle forhistorien dette boligområdet har, er det viktig å ta de rette hensyn. Det skal være et område som både tidligere og fremtidige beboere skal kunne føle seg komfortable med. Boligene har nå stått tomme i over to år, og utearealene har ikke vært vedlikeholdt. Derfor trenges det også en god del oppgradering utendørs, sier Smilden.

Vil bygge i nærheten

I løpet av tiden som har gått etter raset, er det utført et omfattende sikringsarbeid i fjellskråningen. Dette arbeidet er nå inne i sluttfasen, og området blir definert som fullstendig rassikkert.

Omkring ti av familiene som bodde i de nå fraflyttede husene, ønsker å bo sammen på et område på Kaland gård, bare en kilometers vei fra Hatlestad terrasse. Byggesaken er ennå ikke helt avklart. Bergen kommune har gitt grønt lys, men byggesøknaden ligger fortsatt til behandling hos landbruksmyndighetene.

Arne Nilsen