— Jeg er ikke overrasket og har egentlig ventet på at dette skulle bli avslørt, sier Odd Engen (H) til BT. Nå søker han fritak fra kommunevervet sitt.

Det er i samråd med Bømlo Høgre at han har valgt å søke fritak fra vervet som leder for Utval for Areal og Samferdsel i Bømlo kommune.

— Bømlo Høgre har fortsatt tillit til Odd Engen, og vil forsøke å finne andre oppgaver til ham i et annet hovedutvalg, sier Vidar Onarheim, formann i Bømlo Høgre i en pressemelding.

- Ja, jeg bor der

Høyrepolitikeren fikk i 2001 avslag på søknaden om å bruke rorbuen ved Kallevågsjøen sør på Bømlo som helårsbolig. Når BT ringte, bekreftet han det både Folkeregisteret og det lokale postkontoret opplyste til avisen.

— Ja, jeg bor der.

Rorbuen er registrert som en fritidseiendom. Hans kone står som hjemmelshaver.

— Både rådmannen og teknisk sjef i kommunen rådet meg til å søke bruksendring, men jeg fikk ikke innvilget det.

— Du fortsatte likevel å bo der?

— Ja, du har fått svar på det spørsmålet.

Beklager

Også kommunalsjef Knut Martens med ansvar for skoler, barnehager og idrett i Bømlo kommune innrømmer at han bor fast i rorbu like nord for Urangsvåg på Bømlo.

— Jeg bor der midlertidig fast i påvente av et ennå ikke realisert boligprosjekt på Rubbestadneset, sier Martens.

Han solgte eneboligen sin og flyttet i rorbu i fjor høst. Kjøpesummen var på hele 2.300.000 kroner.

— Har du søkt om bruksendring til helårsbolig?

— Nei, det har jeg ikke gjort. Det er med viten og vilje om at Bømlo kommune for tiden jobber med en utredning om hvordan man skal forholde seg til folk som bor i rorbuer. Jeg vil vente på kommunens behandling.

— Hvis jeg har forsømt meg mot et lovverk, vil jeg selvsagt beklage det, legger Martens til.

- Burde ha grepet inn

Strandsonekontrollør Audun Halleraker i Bømlo kommune har siden januar i år saumfart strandsonen etter ulovligheter. Halvveis i kartleggingen er 150 eiendommer sjekket. 30-40 av dem har anmerkninger.

— Det gjelder naust som er delvis innredet til fritidsboliger og fritidsboliger der det bor fastboende. Jeg har funnet cirka ti rorbuer der det bor folk fast, sier Halleraker.

For rådmann Sverre Olav Svarstad er dette ikke nytt. Han bekrefter at han har kjent til de to kommunetoppenes og andres boligadresser i fjæresteinene.

— Vi vil nå sende ut brev til dem det gjelder. Alle må søke og skal behandles likt.

— Odd Engen fikk avslag, men ble likevel boende. Hvorfor har dere ikke grepet inn?

— Det er et godt spørsmål. Etter papirene burde vi ha grepet inn. Dette handler om hvilke holdning vi skal ha og hvilke virkemidler vi skal ta i bruk mot det man vet er ulovlig, sier Svarstad.

Paradoks

Kartleggingen er ventet ferdig til sommeren. Frem til da får synderne amnesti. Rådmannen vil ikke foregripe den politiske prosessen, men nevner ulike sanksjonsmuligheter.

— Vi har mulighet til å gi bøter, kreve flytting eller vi kan velge å gi tillatelser. Det mest lettvinte er å bare å lukke øynene.

— Er det ikke det dere har gjort i Engens tilfelle?

— Jo da, men det går jo ikke lenger, sier Svarstad.

Også ordfører Inge Reidar Kallevåg (H) ønsker å sette en stopper for strandsonebruddene.

— Dette må vi ordne opp i og få i tråd med regelverket, sier Kallevåg.

Han synes imidlertid lovverket inneholder paradokser.

— Hvorfor er regelverket slik at en bømling ikke selv kan bo i rorbuen, men organiserer han et aksjeselskap kan han leie rorbuen ut til en tysker 52 uker i året, undrer Kallevåg.

Hva synes du om praksisen på Bømlo? Diskuter saken her.

IDYLLISK: Kommunalsjef Knut Martens solgte sitt hus og flyttet i fjor høst inn i rorbuen helt til venstre. Den ligger like nord for Urangsvåg på Bømlo. - Jeg bor midlertidig fast, sier Martens. FOTO: LENA VERMEDAL
BOLIG VED SJØ: Her ved Kallevågsjøen nær Langevåg har høyrepolitiker Odd Engen bodd med familien siden 2001. Det til tross for at han fikk avslag på å bruke rorbuen som helårsbolig. FOTO: OVE ARNE OLDERKJÆR
BOR I RORBU: Odd Engen er høyrepolitiker og leder Utval areal samferdsel i Bømlo kommune. ARKIVFOTO: KJELL STRAND / HAUGESUNDS AVIS
Kjell Strand
BOR I RORBU: Knut Martens er kommunalsjef i Bømlo kommune. ARKIVFOTO: IVER BUNES / SUNNHORDLAND
KART: Her ligger rorbuene til kommunetoppene på Bømlo.