SILJE VESTVIKI begynnelsen av mars starter et nytt kurs som skal forberede de frivillige og kvalitetssikre tjenesten. Over åtte kvelder gis det opplæring i de forskjellige sidene ved å være familiekontakt. For mer erfarne kontakter holdes det temakvelder i løpet av året, og det gis veiledning og oppfølging når det er nødvendig. Home Start legger også stor vekt på at kjemien mellom familie og frivillig stemmer.

En familiekontakt må sette av to til fire timer per uke til å hjelpe sin familie. Hjelpen skal ikke begrense seg til husarbeid eller rent barnepass, men er ment som et avlastningstilbud for familier som trenger hjelp akkurat nå.

Home Start-prosjektet finnes i 16 ulike land, og feirer i år sitt 30 års jubileum. 20 byer i Norge tilbyr tjenesten gjennom kommunen eller forskjellige frivillige organisasjoner, men Bergen er den eneste på Vestlandet.