— Det søkes nå langs land både på vestsiden og østsiden av Langenuen, politioverbetjent Odd Harald Hovland ved Stord lensmannskontor til bt.no.

Om lag 40 personer de fleste fra Røde Kors, men også noen andre frivillige, deltar i strandsøket. Det søkes i hovedsak fra båter. Ni båter deltar.

— Vi vurderer også å sette i gang søk med miniubåt, men beslutning om dette er ikke tatt ennå, sier Odd Harald Hovland.

Om lag 40 personer de fleste fra Røde Kors, men også noen andre frivillige, deltar i strandsøket.
OVE OLDERKJÆR