Trolig er det forklaringer fra impliserte i saken politiet nå vil sjekke ut. En person som lignet savnede Dung Tran Larsen skal ha blitt sett i nærheten av Kjøkkelvik.

Politiet utelukker ingenting: Nye søk etter Dung i dag Observasjonene skal ha skjedd etter 23. juni, den siste dagen politiet er sikre på at hun var i live.

Søkene ledes av tidligere Laksevåg-lensmann Harald Andersen, som har lang erfaring i søk etter savnede i dette farvannet.

KNM Tyr har satt ut en ROV-miniubåt som saumfarer bunnen. Foreløpig er det ikke gjort noen funn av interesse. Politiet opplyste klokken 14.00 i dag at søkene skal fortsette i morgen.

Marinefartøyet har spesialutstyr for undervannssøk, og «Tyr» er brukt til søk etter savnede flere ganger tidligere.

Politiet har ikke lett andre steder etter Dung i dag.

Kjennelse

Tirsdag klokken 12 leverte politiet og advokatene til Dungs familie sine prosesskriv til Gulating lagmannsrett i forbindelse med behandlingen av fengslingskjennelsene som Bergen tingrett avsa søndag.

Politiet har påkjært tingrettens løslatelse av broren (34) og faren (62) til Dungs ektemann. Broren er løslatt, mens tingretten bestemte at faren måtte sitte fengslet til saken er behandlet i lagmannsretten.

Advokatene til moren (59) og ektemannen (32) har påkjært fengslingen av sine klienter.

I Gulating lagmannsrett får NTB opplyst at avgjørelsen neppe vil foreligge tirsdag.

I GANG: KNM Tyr søker i området ved Askøybroen.
RUNE CHRISTOPHERSEN