Saken er svært kontroversiell i den rødgrønne regjeringen, fordi Statoil har bedt om lov til å bygge gasskraftverk uten rensing av klimagassen CO2.

I Soria Moria-erklæringen heter det derimot at nye gasskraftverk skal baseres på CO2-håndtering.

SFT har anbefalt Miljøverndepartementet at det skal stilles krav om CO2-fangst fra første dag på Mongstad, noe Statoil mener vil gjøre prosjektet økonomisk ugjennomførbart.

Ikke svar

Statoil har bedt om en avklaring fra miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) innen 20. september, men onsdag hadde Statoil fortsatt ikke fått svar.

Regjeringen jobber med saken, sier statssekretær Henriette Westhrin.

– Vi mener Mongstad-prosjektet er godt forutsatt at det får CO2-håndtering. Det vil gi viktig tilførsel av kraft i området, og bidra til god energiøkonomisering på Mongstad. Vi vil jobbe for en løsning hvor prosjektet realiseres, sier Westhrin til NTB.

— Jobber så raskt som mulig

– Er det mulig å gi grønt lys for Mongstad-prosjektet, under forutsetning at det får CO2-håndtering senere?

– Jeg vil ikke kommentere om det kommer krav om rensing fra første dag. Dette er en del av betingelsene i utslippstillatelsen som vi skal levere svar på senere, sier Westhrin.

– Når får Statoil svar?

– Vi er veldig klar over at Statoil er presset på tid, og jobber med et svar så raskt som mulig, sier hun.