I år ventes 16.000 søkere i Hordaland og 5000 i Sogn og Fjordane.

— Først mellom 12. og 14. juli får elevene svar på hvilken studieretning de får plass ved, opplyser inntakssjef Nils Skavhellen i Hordaland fylkeskommune. I dag gikk søknadsfristen ut. Men Inntakskontoret er avhengig av å få inn eksamens- og standpunktkarakterene før den endelige fordelingen av plassene kan avgjøres. Skavhellen ber tenåringene svare innen fristen i sommer. Hvis ikke, mister de plassen. Det nytter ikke å skylde på at en var på ferie i utlandet da meldingen om skoleplass kom.

Endringer neste år

Neste år kommer endringene. Skoleverket tilpasser seg tenåringenes måte å kommunisere på. Alle skal søke via internett. Det vil bli mulig å svare på om en tar imot skoleplassen ved å bruke e-mail eller tekstmelding på mobiltelefon.

— Vi er spente på hvordan det vil slå ut. Søkerne kan i alle fall svare raskt selv om de befinner seg i Syden eller på en strand i andre verdensdeler, opplyser Nils Skavhellen.

Alle søkere mellom 16 og 19 år er garantert utdanningsplass. Men ikke alle kan sikres den utdanningen de aller helst ønsker seg. Også i år ventes det stor søkning til formgivningsfag, salg og service, medium og kommunikasjon.

Jevnere fordeling

— Vi har opprettet flere plasser i de mest populære fag og regner med jevnere fordeling i år, opplyser Ingerda Fossen ved Inntakskontoret i Sogn og Fjordane. Hun regner også med at den gode søkningen til elektrofag og hotell- og næringsmiddelfag vil holde seg i år. Hun venter 4400 søkere til de videregående skolene og 500 til ulike læreplasser.

16.000 søkere er ventet i Hordaland. Først noen uker etter påske vil det være klart hvordan søkerne fordeler seg på de ulike fag. Nils Skavhellen er særlig spent på søkningen innen mekaniske fag og byggfag. De siste år har det vært god søkning til grunnkurs, men skjev fordeling videre.