• Vi skjønte raskt at dette var en ganske omfattende situasjon, og bruker all vår energi på å håndtere den, sier ordfører Jarle Aarvoll.

Sogndal kommune bruker alle sine ressurser på å få helsepersonell til Quality Sogndal hotell, der de uskadde passasjerene fra ulykken ved Fardal samles.

— Slike ulykker skulle vi gjerne vært foruten. Nå i første omgang bruker vi all energi på å håndtere situasjonen som er nå, og så må vi bearbeide ulykken senere, sier ordfører Jarle Aarvoll i Sogndal kommune.

Både ordføreren og rådmann Jostein Aanestad sitter i det opprettede kriseteamet. Personell fra både Sogndal og andre kommuner bistår kommunen i arbeidet.

— Vi samler alle på Sogndal hotell, og der vil det være nødvendig personell på plass: Psykolog, lege, helsesøster, sykepleier, sier ordføreren.

Det skal også være tolketjeneste på plass for å bistå i kommunikasjon med turistene fra den ene bussen..

Allerede da de første meldingene om ulykken kom, ble det slått alarm i Sogndal kommune.

— Vi skjønte med en gang meldingen kom at omfanget var stort, og kriseteamet ble opprettet relativt raskt etter den første meldingen, sier Aarvoll.

KRISEALARM: Sogndal kalte inn kriseteamet sitt umiddelbart etter kollisjonen.
Christian Blom