Ett fylke i Norge peker seg ut når det gjelder søk på nettet etter sex og porno: Sogn og Fjordane.

Trivselsfylket troner helt øverst i pornosøketoppen. Og det i år etter år.

Porno, porn og sex

Dersom en sjekker på søkeordet porno for perioden 2004 til 2011 på Google Trends, er Sogn og Fjordane på topp.

Om en utvider søket til ordene porno, porn og sex, får en samme resultat. Sogningene og fjordingene er de ivrigste sexsøkerene på nettet, fulgt av fylkene Telemark og Hedmark.

Du kan selv teste på Google Trends.

Finmarkingene kommer

Sjekker en for søkeordene porno, porn og sex i 2011, kommer Finnmark som en kule. De passerer Sogn og Fjordane, som beholder sølvplassen foran Aust Agder.

Blant byfolk finnes de ivrigste søkerne på «sex» på Stord i Hordaland.

Søket kan ha feilkilder og det endrer seg noe etter hvilket ord som settes først i søket. Du kan selv teste på Google Trends.

Google avslører våre nettsøk.

— Nettet nært og hemmelig

- Hvordan kan de geografiske forskjellene forklares?

— Det må bli en sosiologisk spekulasjon, men det er nok en korrelasjon mellom tabufisering og søk. Trolig er det en sammenheng mellom lite åpenhet om et emne og økt søk. Vi mennesker er nysgjerrige vesener. Kan vi ikke snakke om det, kan vi finne det på nett, sier webekspert Nina Furu, styreleder i tenketanken webgruppen til bt.no.

— Nettet er et privat medium, i motsetning til fjernsynet. På PC-en kan du spørre om ting du ikke vil spørre om i det offentlige rom. Nettet føles nært og hemmelig, sier webeksperten.

Bor spredt, søker sex

— Ser du noen sammenheng mellom fylker med spredt bebyggelse og pornosøk?

— Bor du i Oslo, er det nok av klubber hvor du kan ha utagerende sex. Bor du i utkanten, kan det få andre utløp. Jeg tror det også kan være geografiske skiller på søkeord. Trolig vil mange folkelige uttrykk for kjønn, kjønnsdeler og sex, få en del treff. Men det må du spørre en språkforsker om, sier Furu.

Kjendiser er, sammen med sex, noe av det som det søkes mest på nett.

— Slik har det tradisjonelt vært. Folk er opptatt av kjendiser. Det en er opptatt av i den virkelige verden, er det en søker etter på nett, sier webeksperten.

Les også: Hvorfor søker vi etter sex og pene kjendiser? (Digi.no)

Søker 6,5 ganger om dagen

91,7 prosent av alle webbrukere benytter søkemotorer til å orientere seg. Her i Norge søker hver av oss 6,5 ganger på en søkemotor hver dag.

Om lag 2,4 millioner nordmenn er på web hver dag.

Google er den klart dominerende søkemotoren på det norske markedet, med en markedsandel som anslås til over 90 prosent..

Google Trends er et verktøy som analyserer søkene på Google (se faktaboks til høyre).