Dette er konklusjonen i ein omfattande rapport om distriktskontorstrukturen i NRK som blir lagt fram i dag. Rapporten skisserer tre modellar for korleis NRK skal organisere distriktskontora på Vestlandet i framtida. I samtlege alternativ blir NRK Sogn og Fjordane lagt ned som sjølvstendig distriktskontor.

I vestlandsmodell nummer ein blir NRK Hordaland og NRK Sogn og Fjordane slått saman. Leiinga blir i Bergen, og Vestlandsrevyen held fram som før. Dei to kontora skal ha felles føremiddagssending i radio, men også andre samsendingar skal vurderast. Nyheitssendingane skal derimot gå separat for dei to fylka.

Det andre vestlandsalternativet er å slå saman Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I denne modellen blir NRK-kontora i Bergen og Stavanger oppretthaldne. Vestlandsrevyen blir omgjort til ei rein fjernsynssending for Hordaland, men det skal vurderast om områda sør om Sognefjorden skal bli dekka frå Bergen. Dei to fylka lengst nord på Vestlandet får fellessending på fjernsyn, og det kan også bli aktuelt med utvida distriktssending på radio.

Alternativ tre, det sannsynlegvis minst realistiske, er å opprette to distriktskontor på Vestlandet. Eitt for Hordaland og Rogaland med hovudkontor i Bergen og eitt for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med base i Ålesund.

Også i Nord-Norge og på Austlandet blir det store endringar i distriktskontorstrukturen. Rapporten skal fram for styret i NRK seinare i sommar. Men det spørst om distriktskontorstrukturen i NRK blir avgjort der. Etter lekkasjane om dei omfattande endringane sist veke, sa kulturminister Valgerd Svarstad Haugland til Bergens Tidende at dette er ei så omfattande sak at ho vil leggje den fram for Stortinget.