GEIR BJARTE HJETLAND

Sammen med Høyangerfondet og Hexagon Composites AS, satser banken 20 millioner på forprosjektet til det som kan bli et nytt industrieventyr i Sogn.

— På sikt kan det bli investeringer på mellom 100 og 200 millioner kroner totalt i den nye virksomheten. Hvor mye vi kommer til å bidra med vil tiden vise, sier banksjef Karstein Lien til BT.

Bruker naturgass

Sparebanken Vest satser på å komme inn i det tunge industrimiljøet i Sogn, og har lovet å satse innpå 200 millioner på virksomheter i startfasen i fjordfylket.

— For oss er dette en naturlig utvikling av at vi kjøpte Fokus Bank sine filialer i Sogn og Fjordane, sier Lien.

Det nye selskapet, som kalles Carbontech AS, har ambisjoner om å bli ledende i bruken av ny miljøteknologi for å utvinne hard karbon fra ren naturgass. De har allerede kjørt et prøveprosjekt på Kollsnes.

Ifølge gründer og oppfinner Arne Godal er forretningsideen like enkel som den er genial.

— Ideen er å skille karbonet og hydrogenet som er innholdet i naturgass. Når vi klarer det, sitter vi igjen med et karbonmateriale som er etterspurt over hele verden. Karbon er rent, lett og ekstremt sterkt. Målet er å produsere minst 5000 tonn i året, forteller Godal, som er svært glad for at Sparebanken Vest og Hexagon Composites ble med på laget, når ideen nå skal omgjøres til industriell produksjon.

Trenger fagfolk

Den største utfordringen for investorene og Carbontech, ligger trolig uansett ikke i det tekniske. Om kort tid må selskapet ut og støvsuge markedet for erfarne fagfolk. Det er tilnærmet null prosent arbeidsledighet i Høyanger og kommunene rundt. Den nye virksomheten vil trenge rundt 50 ansatte innen 2010, og Hexagon lover å bidra maksimalt i arbeidet med å skaffe de beste folkene.

— Carbontech vil komme til å trenge ikke bare folk med ingeniør- eller forskerbakgrunn. Like viktig blir det å skaffe erfarne operatører til den planlagte fabrikken, konkluderer Erik Espeset Hexagon.