KARI PEDERSEN

Reaksjonene var sterke både fra byråd Lisbeth Iversen (KrF) og bybanekontoret da veidirektøren i desember stilte nye kritiske spørsmål til bybanen.

— De sterke reaksjonene skyldes en misforståelse om hva slags oppdrag Vegdirektoratet har hatt i denne saken, skriver Søfteland i et fire siders brev til kommunen.

Fikk oppdraget

I brevet viser Søfteland til at Vegdirektoratet har handlet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet når direktoratet har gått gjennom og så stilt seg tvilende til deler av kvalitetsrapporten fra Terramar.

Terramar-rapporten var gode nyheter for bybane-tilhengerne.

Vegdirektøren mener dessuten det er feil å kritisere direktoratet for å være vanskelig å komme i dialog med. Det er riktig at direktoratet ikke ville holde møte med Bergen, men det var fordi kommunens syn var kjent, skriver han.

— Dessuten var det ikke Vegdirektoratets oppgave å presentere et omforent syn på saken sammen med Bergen kommune, men å gi en selvstendig vurdering av kvalitetssikringsrapporten, heter det i brevet.

Søfteland avviser også at det lå vond vilje bak en episode der direktoratet returnerte et brev fra bybanekontoret uåpnet. - Brevet var feilsendt og dette diskuterte vi med bybanekontoret før brevet ble returnert, skriver Søfteland i sitt lange forklaringsskriv.

- På sidelinjen

Anne-Grete Strøm-Erichsen(Ap), leder i komité for miljø og byutvikling, er overrasket over brevet fra Søfteland.

Ikke minst siden veidirektøren i dag skal møte både kommunen og fylkeskommunen i kontaktutvalget for Bergensprogrammet. - Der vil jeg spørre ham hvorfor han skriver brev når vi kunne snakket sammen, sier hun.

Strøm-Erichsen har også merket seg hvordan veidirektøren stiller seg på sidelinjen og kritisk kommenterer bybanen, mens ringvei vest, en fire felts motorvei, bare blir bygget. Uten kritiske spørsmål fra Vegdirektoratet.