MAGDALENA MIANOWICZ

KEN ROSSLAND

I dag møttes representanter for flere involverte etater og instanser til evalueringsmøte etter Giardia-utbruddet.

Pressen fikk ikke være til stede under møtet, men Søbstad kom ut på gangen i en pause. Her innrømte han at enkelte ting kunne ha vært gjort bedre. Smittevernoverlegen tar selvkritikk for dette.

— På møtet har vi fått mange tilbakemeldinger, og det er positivt. Vi har fått pepper så det holder og kommer til å gjøre enkelte forandringer dersom noe liknende skulle skje igjen, sier Søbstad.

I tillegg til Søbstad deltok folk fra helsevernetaten, seksjon for samfunnsmedisin, fylkeslegen, fastlegene, smittevernseksjonen på Haukeland og laboratoriene på Haukeland.

Også fastlege Knut Arne Wensaas ved Kalfaret Legesenter deltok på evalueringsmøtet. Han kritiserer Søbstad & co for at ikke fastlegene ble dratt inn tidligere.

<b>TAR SELVKRITIKK:</b> Smittevernoverlege Øystein Søbstad.
Helge Sunde