Av de 50 som nå er anmeldt, er det 35 som har svindlet til seg penger fra tidligere aetat, mens 15 har misbrukt forskjellige trygdeordninger som sykepenger og uførepensjon.

Disse 15 har til sammen mottatt 3,5 millioner urettmessig.

— Vi tar dette arbeidet alvorlig. Det er avgjørende å ta dem som jukser for å opprettholde tilliten til velferdsordningene, sier avdelingsdirektør Tommy Johansen i NAV Hordaland i en pressemelding.

På landsplan har antallet politianmeldte saker gått ned. NAV mener dette er fordi kapasiteten til å håndtere sakene ikke har vært god nok. I Bergen er det til nå anmeldt 12 flere enn i samme periode i fjor.

— Vi arbeider for å samordne arbeidet med å avsløre misbruk til en enhet, sier Johansen.