• Jeg skjønner ikke at de tør, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. 12 kommuner i Hordaland vil ikke la økte barnehagetilskudd fra staten komme foreldrene til gode.

— Har de tenkt hvordan det blir å gå inn i valgkampen uten å ha redusert barnehagesatsene? spør KrF-statsrådene.

Overrasket

Hun er overrasket over tallene Bergens Tidende har innhentet, og som viser at hele 12 kommuner i Hordaland ser ut til ikke å ville sette barnehagesatsene ned tilsvarende økningen i statstilskuddet.

Særlig er hun skuffet over at partifeller i Bergen kommune var med på vedtaket i bystyret 24. juni om ikke å redusere barnehagesatsene selv om statstilskuddet kommunen får for en heldagsplass øker med over 400 kroner måneden.

— Jeg forventer at både kommuner og private barnehager reduserer satsene. Statstilskuddet til kommunene øker med 19 prosent. For de private barnehagene øker det med 33 prosent. Dette skal gå til å redusere foreldrebetalingen. Målet er at man skal komme ned på 2500 i gjennomsnitt per 1. august, sier Dåvøy.

Maksimalprisene, som kommunene blir pålagt å følge, innføres ikke før 1.mai 2004.

Hva kan dere gjøre med de kommunene som i mellomtiden ikke setter ned satsene?

— Vi avventer situasjonen. Først skal vi undersøke hva kommunene gjør. Mange kommuner signaliserte at de skal vente til etter 1. august med å bestemme seg. Og jeg kan ikke uttale meg på grunnlag av en ringerunde avisene har gjort. Den kan inneholde feil.

Nye tilskudd

Og hvis det fortsatt viser seg at mange ikke følger opp?

— Hvis de ikke gjør det, vil vi måtte vurdere sterkere statlige virkemidler. En måte å styre barnehagepengene på er å gi mer til de private, og vi kan stille vilkår. Uansett er dette bare en liten utsettelse. Til neste år innføres maksimalprisene, og da må kommunene følge dem.

Dåvøy var i går i Øygarden kommune for å presentere den statlige investeringspakken for å få fart i bygging av barnehager. Fra i høst øker tilskuddet fra 16.500 kroner til 43.000 per ny plass for barn over tre år og fra 20.700 til 50.000 kroner per plass for barn under tre år.

— Dette regner vi med skal bety en mektig stimulans for kommunene. Dessuten vil utbyggerne kunne ta opp mindre lån, noe som vil redusere renter og avdrag og gi enda billigere barnehageplasser.

Full barnehagedekning

Dåvøy mener kommuner som ikke følger opp ikke kan skylde på økonomien.

— Kommunene får mer penger - fire milliarder ekstra - et større løft enn på mange år. Dette er dessuten en reform der vi betaler fortløpende. Her følger det penger med reformen. Vi har all grunn til å forvente at kommunen skal gjøre dette.