Bergen fengsel, 8. september: Narkohunden Quick snuser seg frem til et Kinderegg som ligger skjult på verkstedet.

Inni kinderegget er det en overraskelse, men det er noe helt annet enn en liten leke fangevokterne finner når de åpner det: Inni det gule plastegget finner de et pulver som ligner på heroin.

Kom frem i lyset

— Det er noe pulver som vi ikke vet hva er. Det er overlevert politiet, og er nå til analyse, forteller fungerende fengselsdirektør Kari Øvrebø i Bergen fengsel.

Egget legges tilbake på plass. Uten narkotikaen inni, men med en overraskelse på utsiden: Et usynlig stoff.

Etter å ha holdt stengt i noen dager, åpner verkstedet igjen. På slutten av dagen, da fangene som har jobbet på verkstedet er på vei ut, stanses de.

Alle må vise frem hendene sine, som blir lyst på med et spesielt lys. Hendene til en fange på avdeling B skiller seg ut - stoffet som ble påført narkoegget vises på hendene hans under lyset.

Flere mistenkte

Kindereggsaken er nå anmeldt hos Arna og Åsane lensmannskontor.

  • Det er flere personer som er mistenkte. Vi venter på resultater fra prøvene før vi går i gang med etterforskningen, sier politiførstebetjent Nils Inge Romslo.
  • Hva synes du om at fengslet selv bedriver etterforskning, og legger en felle før politiet knyttes til saken?
  • Det vet jeg lite om og ønsker ikke å kommentere, sier Romslo.

De siste årene har det vært en kraftig økning i antallet narkobeslag i norske fengsler.

BT har tidligere skrevet om problematikken med smugling inn i Bergen fengsel, og metodene som blir brukt. Flere fanger smugler inn stoff ved at de skjuler kinderegg med narkotika i kroppens hulrom.

  • Vi jobber med en tiltaksplan mot innsmugling i fengselet. Det kan være økt bruk av kontrolltiltak, og økt kompetanse om nye narkotikatrender. Vi må vite hva vi leter etter når vi visiterer, sier fengselsdirektør Øvrebø.

Store fengsler verst

  • Vi ser en økning i antallet narkobeslag, men det henger også sammen med at kontrollen har vært økende, sier Geir Bjørkli, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.
  • Er kontrollen for slapp?
  • Det er et godt spørsmål, men dette henger også sammen med våre ressurser. Det kan godt hende at vi skulle brukt mer krefter på å lete frem narkotika. Det er betenkelig at jo mer vi leter, jo mer finner vi, sier Bjørkli.
  • Hvilken type stoff er det som beslaglegges?

-Heldigvis er det en nedgang i de tyngste stoffene som heroin og amfetamin. Vi finner mest syntetiske stoffer, såkalt motedop, sier Bjørkli.

  • Hvilke fengsler er de verste?
  • Det viser seg at små og lukkede fengsler er der vi har mest kontroll. I større åpne fengsler, med stor andel av fanger som har narkotikaproblemer, finner vi mer stoff og mer brukerutstyr, sier Bjørkli.