Det er satt av 50 millioner kroner til dette prosjektet på statsbudsjettet i år. Men mangel på kvalifiserte fagfolk gjør at signalbyggingen må stanses.

— Jernbaneverket har trålet Norden for å finne signalkompetanse. Den finnes ikke, konstaterer samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) overfor bt.no.

Mer til vedlikehold

Hun har gitt ordre om at pengene skal omdisponeres: 20 milllioner kroner skal gå til å forsere planlegging av dobbeltspor gjennom Ulriken. 12 millioner skal brukes på vedlikehold Bergen-Fløen, og resten skal brukes på å skifte ut skinnegang mellom Bergen og Finse.

— Har Jernbaneverket valgt feil strategi når de bare har lett i Norden etter signalkompetanse?

— Dette er et ømt punkt, og jeg vil ikke bruke tid nå på om strategien har vært feil. Men forrige regjering ga beskjed om å si opp folk i Jernbaneverket i 2004 og 2005. Det sliter vi med ennå, sier Kleppa.

Fornøyd

Regiondirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket er fornøyd med løsningen som nå er skissert.

— Bergen-Fløen-prosjektet er en del av Bergen-Arna. Det er ikke sikkert at omdisponeringen vil utsette dobbeltspor til Arna særlig mye, sier Stendal.

I sin forrige jobbe ledet Stendal planleggingen av Bybanen. Han tror Jernbaneverket bør lære av Bybanens erfaringer og lete etter fagfolk lengre sør i Europa.

— Bybanen er bygget på europeiske standarder, mens jernbanen er bygget stort sett etter lokale standarder. Derfor ville utlendinger trengt opplæring. Men så smarte er de, sier Stendal.

Viktig med dobbeltspor til Arna? Si din mening!