— Vi har registrert at flere heller har falt ut langs Galleriet-siden, sier anleggsleder ved Grønn avdeling, Kjartan Litland. Sammen med bydelsgartneren var han i går på befaring for å se på helleskadene.

— Vi har forhørt oss i området, men ikke klart å finne ut hvordan skadene har oppstått. Men belastningen må ha vært mer enn det vanlige, sier Litland.

Flere av butikkene langs allmenningen bruker biler til varelevering, og normalt gjør de ikke skade. Litland vil likevel gjerne gi en henstilling til dem som må bruke Torgallmenningen til varelevering med bil:

Bruk området som forutsatt, ellers blir belastningen for stor.

Skadene har prioritet hos bydelsgartneren, og skal bli utbedret over helgen.

LØST: Det har vært snublende mange løse heller på Torgallmenningen de siste dagene. Grønn avdeling jobber med saken, og over helgen skal de verste skadene utbedres. FOTO: TOR HØVIK