Rasløpet som felte austgåande morgonekspress i 2007 vart tettpakka av samanbolta stål i anleggsesongen i fjor. No skal lia vidare mot snøoverbygget sikrast på same måten.

-Nei, det er ikkje fotrister eller trappetrinn for troll, forsikrar prosjektleiar Rune Kilen i Jernbaneverket.

Armering

Han kallar den nye rassikringsmetoden for snøarmering. Teorien er at snøen skal pakka seg rundt stålet og bita seg fast, om lag som betong festar seg til armeringsjern.

Og snø i nye snøfall skal pakka seg rundt, nærmast hesjast fast, i opp mot fem meters snødjupn, heilt til snøfonna smeltar i vårsola.

Jernbaneverket stolar ikkje på at dei kan stoppa snøskred, når skreda først har losna.

Spora av

Den nye konstruksjonen skal prøvast to stader på Bergensbanen.

  • Ved Reinunga vaktarbustad der seks personar vart tekne avsnøskred i mars 2004. Fem tok seg ut av snømassane på eiga hand, medan ein 11 år gamal gut vart graven ut i live etter to timar og 20 minutt.
  • I Storekleven der austgåande ekspresstog i februar 2007 køyrde inn i eit snøskred og spora av. Dei to fremste vognene av eit dobbelt 73-sett (Signatur) hamna nede i den bratte skråninga mot Rallarvegen og Klevavatnet, men ingen kom alvorleg til skade.

Bind sterke krefter

Rundt 15 millionar kroner gjekk med i dei to prosjekta i fjor. I år skal området i Storekleven utvidast eit stykke forbi rasløpet som førte til avsporing. Jernbaneverket har vore på leiting etter eit system som held strand mot dei sterke kreftene som rår på dei utsette stadane på høgfjellet. Rune Kilen vonar at snøarmering er svaret. Det er brukt ein del i Europa, og vert no prøvt ut eit par stader her i landet.