Et stort snøsked nord for den tre kilometer lange Magnhildskartunnelen gjør at trafikken mellom Florø og Svelgen nå står bom fast. Snøskedet skjedde rundt klokken 15 torsdag. Den tunge våte snøen skal ha tatt med seg flere trær på sin ferd nedover.

Veitrafikksentralen opplyser at veien nå er sperret av en elleve meter bred og to meter høy snøansamling i bunnen av dalføret.

— En hjullaster er på vei. De klarer ikke å fjerne snøen med en vanlig brøytebil, sier Ketil Molvær, trafikkoperatør i Lærdal.

Han legger til at det ikke er endelig avklart om når veien vil bli ryddet. Først må geologer avklare om det er fare for flere ras.

Hendelsen skjedde på fylkesvei 614 mellom Florø og Bremanger. Vegtrafikksentralen opplyser at veien ikke blir åpnet i dag, torsdag.

— Det ikke ut som de klarer å åpne i dag. Nå begynner det å mørkne, og en må trolig i gang med sprenging før en kan få åpnet veien igjen, opplyser trafikkoperatøren ved Vegtrafikksentralen.

Han forteller at det er flere skavler med snø i fjellsiden, og at en ved å sprenge vil utføre kontrollerte ras for å få fjernet rasfaren i fjellsiden.