Sommeren 2007 fikk en kvinne mistanke om at en politibetjent brukte politiets datasystemer til private søk.

— Hun fikk informasjon av vedkommende politimann som ga henne grunn til å anta at han hadde sjekket noen personer. Han mente å ha opplysninger som bare kunne stamme fra politiets registre, sier advokat Einar Drægebø, leder for Spesialenheten for politisaker på Vestlandet.

Søkte opp fire personer

Politibetjenten ble anmeldt for brudd på taushetsplikten. Etter å ha etterforsket saken, konkluderte Spesialenheten med at politibetjenten hadde sjekket fire personer.

— Han har søkt på personer i sfæren til sin tidligere kjæreste, som det ikke var noen tjenestemessige grunner til at han skulle søke på. Selv nektet han for å ha gjort dette, men det er avklart at det har skjedd, sier Drægebø.

I avhør ga personene politimannen hadde snoket på uttrykk for at de opplevde saken som ubehagelig.

— Det er et grunnleggende prinsipp at ansatte i politiet skal være samfunnets tjenere, og ikke blande inn private forhold i tjenesteutøvelsen, sier Drægebø.

Henla likevel saken

Selv om Spesialenheten fastslår at politibetjenten har brukt politiets registre urettmessig, mener de at han ikke kan straffes for å ha brutt taushetsplikten.

— Spesialenheten mener at det ikke er så klanderverdig - i forhold til den norm Høyesterett har trukket opp - at det er straffbart. Men det er likevel kritikkverdig, sier Drægebø.

Saken ble derfor oversendt til Politimesteren i Hordaland, for såkalt administrativ vurdering.

Politimester Ragnar Auglend sier saken vil få konsekvenser for politibetjenten.

— Hvilken disiplinærreaksjon det blir vil tiden vise. Men at det vil bli reagert, det vil det, sier Auglend.

Spesialenheten oversendte saken til politimesteren 20. november i fjor. Grunnen til at saken likevel ennå ikke er avgjort er at politibetjenten saken gjelder har vært langtidssykmeldt, ifølge politimesteren.

- Skal følge opp

Politimesteren understreker at Hordaland politidistrikt tar saken på alvor.

— Taushetsplikt er noe vi tar svært alvorlig i vårt yrke, siden vi er betrodd tilgang til en rekke registre med sensitive opplysninger. Vi skal følge opp denne saken, sier Auglend.

Politibetjenten klaget Spesialenhetens avgjørelse inn til Riksadvokaten, og krevde at saken skulle henlegges som «intet straffbart forhold», i stedet for etter bevisets stilling.

Riksadvokaten har imidlertid avgjort at Spesialenhetens avgjørelse skal bli stående.

REAGERER: Politimester Ragnar Auglend lover at saken vil få konsekvenser for politimannen. ARKIVFOTO: RUNE NIELSEN