På et møte i dag vil ledelsen i Statsbygg trolig ta stilling til hva som skal gjøres med Snøhettas forslag til ny Kunsthøgskole i Møllendal.

Prosjektleder Tore Berg bekrefter overfor Bergens Tidende at Statsbygg de siste ukene har forberedt beslutningen om enten å droppe vinnerutkastet til Snøhetta eller omarbeide det vesentlig.

— Det er ikke mulig å gjennomføre Snøhetta-bygget innenfor den rammen som er satt. Ikke med det ekspressive taket. Bygget må kraftig bearbeides, eller vi må starte helt på nytt, sier Berg.

I grunnlaget for arkitektkonkurransen var Kunsthøgskolen estimert til 331 millioner kroner. Alt inkludert ville den nye skolen da kostet oppunder 500 millioner kroner.

Prisen på Kunsthøgskolen skal nå nærme seg en milliard kroner. Seniorrådgiver Arne Moi i Kunnskapsdepartementet bekrefter langt på vei dette overfor BT.

Moi er tilbakeholden med konkrete tall, men sier at overskridelsen nærmer seg 500 millioner kroner, et beløp BT har fått fra annet informert hold.

- Det er riktig at vi ikke klarer den rammen som er satt. Det skyldes blant annet grunnforholdene. På det tidspunkt konkurransen ble holdt hadde vi ennå ikke undersøkt grunnforholdene, sier Berg og legger til:

— Vi vil komme tilbake med mer informasjon når konklusjonen er trukket.

Et annet element som trekker opp prisen er promenadeplassen fra skolebygget og frem mot Store Lungegårdsvannet.

Denne tomten tilhører en privat grunneier, som selv ønsker å bygge boliger. Byrådsleder Monica Mæland har sagt bestemt at kommunen ikke vil ekspropriere tomten og gjøre den til park eller plass. Plassen må grunneierne selv betale for, har byrådslederen uttalt.