• Vi tar ikke helg før det er ryddet etter det store snøfallet, lover kommunen.

I løpet to døgn har Bergen fått nær 100 millimeter nedbør, mye i form av våt snø.

— Brøytebilene har gått i skytteltrafikk. Første mål har vært å gjøre veiene kjørbare.

Når snøfallet nå er over, setter vi alle kluter inn på å rydde fortau, bussholdeplass og fotgjengeroverganger, sier senioringeniør Anders Vatle i trafikketaten i Bergen kommune.

— Vi tar ikke helg før kommunens veinett er ryddet, lover han.

Folk som mener det er mangler i snørydding der de bor, kan ringe kommunens vaktsentral og gi beskjed. Vaktene der formidler til brøytemannskapene.

- Vi blir neglisjert

Jan Helmik Mæland, som er styreleder i sameiet Montana Terrasse, sier han har gjort det gjentatte ganger.

— De sier at de skal gi beskjeden videre, men det skjer ingenting. Vi her oppe oppfatter det slik at vi blir neglisjert, sier Mæland til BT fredag kveld.

Han er mildt sagt forbannet på manglende brøyting i nabolaget.

— Fra Sollien og inn til vandrerhjemmet brøytes det ikke. Hvis det snør mer nå og det fryser på, blir det rett og slett umulig å komme hit i bil, sier Mæland.

Han har ikke sett en eneste brøytebil i området de siste dagene.

— De gir byens innbyggere det glatte lag. Her bor det en rekke eldre mennesker, og hjemmesykepleie og hjemmehjelp som må innom daglig, sier Mæland.

Til det svarer Anders Vatle lørdag morgen at kommunens folk jobbet på Natlandsfjellet og i Sollien, Lægdene og Montana fredag kveld og i natt.

I disse høyereliggende områdene har det lagt seg mye snø. Fortauene er smale og ufremkommelige, og snøen blir derfor kjørt bort.

— Det vil bli ryddet på Montana i dag også, sier han.

Går i Byfjorden

Snøen som fjernes, blir kjørt til Bontelabo og tippet i Byfjorden.

Denne praksisen er i følge Vatle klarert med fylkesmannen. Snøen får gå i fjorden, men ikke i indre havn.

I sentrum har også huseierne plikt på seg til å rydde og strø fortau og sikre fotgjengere mot istapper og ras fra taket.

Vatle varselt at kommunen over helgen vil bruke retten de har til å utstede gebyr til huseiere som ikke følger opp denne plikten.

Advarer mot glatte veier

På hovedveiene er forholdene greie, melder Statens vegvesen. Men Vegtrafikksentralen har en advarsel til bilistene.

— Det kan bli glatt, sier trafikkoperatør Morten Hansen.

Hardangervidda er fortsatt stengt på grunn av reintrekk. På E134 over Haukelifjellet er det kolonnekjøring. De øvrige fjellovergangene har fri ferdsel, bortsett fra Vikafjellet.

Der har det vært stengt i mange dager på grunn av rasfare. Nå er varselet endre til stengt på grunn av oppryddingsarbeid. Det kan tyde på at åpning nærmer seg.

Værvarslet for lørdag tilsier at snøværet gir seg og etter hvert også kulingen. Utover ettermiddagen blir det lettere skydekke og mulighet for sol.

Med oppklaringen faller temperaturen. I Bergen er det to grader på morgenen. Lørdag kveld er det varslet en minusgrad.

FORTAU? Slik så det ut i Nøstegaten fredag ettermiddag. Dette fortauet ligger til en riksvei, der Statens vegvesen har ansvar for å rydde.
2211-TIPSER