En svær kronhjort bakser til livet i dyp snø i den bratte Lien opp for riksveien. Den har sett at vi kommer på truger i dypsnøen oppover mot den. Det sky dyret vil trekke unna oss oppover Lien.

Men så utmattet er den store bukken, at den knapt klarer å kave seg to byks oppover før den stanser for å hvile. Etter en stund gjør den et nytt forsøk, men den gir opp å komme seg videre, prøver igjen, men klarer ikke å komme seg oppover, bykser opp og frem igjen, men makter ikke å komme videre i den dype snøen.

Må få fred

Vi stopper for ikke å plage det utmattede dyret. Og vi går de tjue meterne ned igjen til bilveien. Viltforvalter Tore Løne ved fylkesmannens miljøvernavdeling og landbrukssjef og viltansvarlig i Odda kommune, Ane Haugen, og de to medarbeiderne fra Bergens Tidende innser at dyrene trenger ro og fred. Vi er på befaring. Haugen har bedt viltforvalteren om råd og hjelp til å takle problemet med de mange hjortene som nå sulter på grunn av den dype snøen i liene ovenfor E134 gjennom Røldal. Haugen forteller:

— Bygdefolk varslet oss før helgen om at det sto hjort minst fire steder på oppsiden av veien i Lien på vestsiden av Røldalsvatnet.

Spissbukk døde

— Vi fant minst 11 hjorter som sto fast i dypsnøen på fire steder i denne Lien. Lørdag fant vi en døende spissbukk noen meter fra bilveien. Vi prøvde å redde den ved å gi den sukkervann og gulrøtter, men den var helt apatisk. I løpet av søndagen døde den, forteller Haugen.

— Det er mye snø i Røldal nå. I løpet av den siste måneden har det snødd ganske mye, og nå er det målt 2.80 meter enkelte steder. Hjortene er ganske utsultet og dermed har de problemer med å forflytte seg for å finne føde. De har gnagd barken av en del løvtrær, men det er tydelig at dette ikke har vært nok føde. Flere av dyrene er svake, sier hun.

Mangel på epler

Tore Løne forteller at han ble orientert om saken like over helgen.

— Jeg prøvde å få tak i epler som er et godt tillskuddsfor til hjort. Men alle fruktlagrene i Sørfjorden var tømt for epler. En eldre fruktdyrker i Sørfjorden hadde 8 kasser a 20 kg småepler som vi kjøpte. Ane Haugen og Magnus Solbakken i Røldal fjellstyre var onsdag ettermiddag oppe i Lien og la ut epler til de utsultede hjortene. Da vi kom på befaring i går, var noen av eplene spist. Problemet er trolig at disse dyrene ikke har lært seg å spise epler slik hjorter ved fjordene og kysten har gjort. Dermed har hjortene i Røldal ikke spist opp alle eplene, selv om de så sårt hadde trengt dem, forteller Løne.

Tørrhøy er skadelig

Han forteller at velmenende bygdefolk har lagt tørrhøy og silofór ut til noen av hjortene. Dette advarer Løne mot:

— Tørrhøy er direkte ille for utsultede hjortemager. Dyrene kan rett og slett ikke gjøre seg nytte av tørrhøyet. Mikroorganismene i de fire drøvtyggermagene hos hjorten er ikke tilpasset denne typen fôr. Silofór kan også være ugreit å gjøre seg nytte av for en utsultet hjortemage. Epler, gulrøtter og kål kan gjøre nytten hvis man vil hjelpe dem, sier Løne.

Også elg og rådyr sliter

Lensmannsbetjent Torleif Fresvik bor i Røldal. Han kom tilfeldigvis forbi stedet der Løne og Haugen var på befaring i går. Til BT forteller Fresvik at det er funnet en død bukk i tillegg til den som døde søndag. Fresvik frykter at det kan være så mange som 20 - 30 hjorter bare på vestsiden av dalen, og kanskje like mange på andre siden. På østsiden går også elg og rådyr. Trolig sliter også de med den dype snøen, sier Fresvik.

Frykter flere vil dø

Tore Løne er usikker på om alle de 11 dyrene vil overleve. Han anbefaler at det hogges en del ospetrær eller seljetrær som står lagelig til der hjortene oppholder seg. Bark fra disse treslagene kan hjortemagene nyttiggjøre seg. Løne sier at det ikke er overraskende at det er hanndyr som først bukker under. De er lavest på rangstien sammen med morløse kalver nå i vårknipen. Følgelig kommer de sist i køen ved de utilstrekkelige «matfatene» hjortene finner nå. Drektige koller er førsteprioritet fra naturens side i vårknipen, sier han.

KAVER: Hjorten kaver seg frem i den dype snøen.
FOTO: KNUT STRAND