I forhold til antall innbyggere er det lite trafikk-kriminalitet i Hordaland. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I hele 2006 ble det anmeldt 4982 tilfeller av forseelser i Hordalands-trafikken. Det kan høres mye ut med et gjennomsnitt på nesten 14 anmeldelser per dag, men målt i antall innbyggere er Hordaland-trafikantene blant de snilleste i hele landet.

Per tusen innbyggere var det i fjor elleve anmeldte trafikk-forseelser i Hordaland. Bare tre fylker kan vise til snillere trafikanter. Best i klassen er trafikantene fra Sogn og Fjordane, der kun var 9,6 anmeldte forhold per tusen innbyggere.

Hele 16 fylker har dårligere tall enn Hordaland. Verst ut kommer Telemark, der det i fjor var over 21 anmeldte trafikk-forhold per tusen innbyggere. Gjennomsnittet for hele landet var 14 anmeldeser i trafikken per tusen innbyggere, så trafikantene i Hordaland og Sogn og Fjordane drar gjennomsnittet godt ned.

I reelle tall er det bare Oslo og Akershus som har flere anmeldte trafikk-forhold enn Hordaland. Totalt i hele Norge ble det i fjor anmeldt 64874 forhold i trafikken, viser tallene fra SSB.

SNILLE: Trafikantene i Hordaland er blant de snilleste i hele landet, i hvert fall målt etter antall innbyggere.
Sævig, Rune