GUNNAR WIEDERSTRØM

Allegaten 17 ble kjøpt av Universitetet i mars i fjor for 6,2 millioner kroner. Bygget huset kontorer og lesesaler. Kort tid etter at bygget var kjøpt, gikk huseier i gang med ombyggingsarbeid.

«En snill fisk»

I januar presenterte BTs boligmagasin huseieren som en snill fisk blant hushaier. Dette fordi beboerne hadde fått dra på Ikea og kjøpe inn møbler til den nyombygde studentboligen på huseiers regning. Huseier tok 3500 kroner i husleie fra hver av de seks studentenes som bodde i den 110 m2 store leiligheten.

Det viser seg nå at ombyggingen var ulovlig. En gjennomgang av mappen på byggesaksavdelingen avdekker at de to brødrene ikke har sendt en eneste søknad til kommunen.

For det første skal det søkes om bruksendring fra kontor til boligformål. Her må naboer varsles og gis anledning til å komme med klager eller innspill.

For det andre må eier, dersom det foretas større ombygginger i huset, søke om byggetillatelse. Kommunen skal blant annet kontrollere om de endrede planløsningene er hensiktsmessige i forhold til bruken og at denne ikke strider mot kommunedelplanens begrensninger for etablering av hybler i forbindelse med ombyggingen.

Huseier kan for øvrig ha spart nærmere 30.000 kroner i kommunale gebyrer på ulovlighetene.

Så var det på 'an igjen

Ved årsskiftet kjøpte de to brødrene Hans Holmboes gate 23 sammen med med Ronny Krogsæther og Rolf Barmen for 7 millioner kroner. Tidligere eier var Stiftelsen Universitetsforskning. Huset var brukt til kontorer, seminarrom og forelesningsal.

Få dager etter kjøpet var ombyggingsarbeidet i gang og 15. februar flyttet de seks første studentene inn i første etasje. Hver betaler 3600 kroner i måneden.

I løpet av forrige uke ble deler av andre etasje gjort innflyttingsklar. Her skal det inn syv studenter. Alle betaler 3500 kroner i husleie.

Det pågår også ombyggingarbeid i tredje etasje. Her annonseres ledige hybler til leie på nettstedet hybel.no.

«Leilighet med 7 soverom, stor stue og kjøkken og bad til leie fra 1. april. Alt er nyoppusset, nye møbler (dere velger selv det dere vil ha (...) Gå bananas på Ikea! — vi betaler!»

Med 3500 kroner i leie per person i tredje etasje blir de samlede leieinntektene i huset ca 850.000 kroner i året.

Droppet alle søknader

Også i Hans Holmboes gate 23 har huseierne latt være å søke om bruksendring og det er heller ikke søkt om tillatelse til ombygging.

Her har naboene klaget. I midten av februar sendte de brev til byggesaksavdelingen med spørsmål om kommunen var kjent med ombyggingen. 3. mars i år sendte byggesaksavdelingen brev til huseier med krav om forklaring. Problemet er at brevet er sendt til den gamle huseieren. Selve eiendomsovertakelsen er ikke registrert i det kommunale registeret.

Kommunen kan stoppe ombyggingen, inntil søknader er innlevert og behandlet, men da må rette eier varsles. Følger ikke eier opp kommunens krav, kan dagmulkter tildeles. Det får Bergens Tidende opplyst fra byggesaksavdelingen.

UNDER OMBYGGING: Byggearbeidene pågår for fullt i Hans Holmboes gate 23. Tredje etasje gjøres klart for innflytting<br/>Foto: EIRIK BREKKE
LESESALER: I Allègaten 17 hadde universitetet lesesaler og kontorer. Nå leies huset ut rom for rom til studenter for 3500 kroner stykket.<br/>Foto: EIRIK BREKKE