Verken Datatilsynet eller Helsetilsynet er fornøyd med Helse Bergens journalsystem. Nå kreves bedre rutiner for å avsløre snoking i journaler.

— Vanskelig å oppdage

I et brev til Helse Bergen ber både Datatilsynet og Helsetilsynet i Hordaland om at det innføres instrukser for hvordan helsepersonell kan melde fra ved mistanke om ulovlig sniklesing, skriver Bergensavisen.

I journalen kan man lese sykehistorier, diagnoser og hvilken medisinering og behandling som er anbefalt.

– Høyprofilerte personer og ansatte på sykehuset er risikoutsatt, men her har sykehuset store muligheter til å kontrollere hvem som leser hva. Hovedtyngden av tyvtittingen gjelder nok mer ordinære personer som naboer, venner og bekjente. Dette er også oppslag som er vanskeligere for arbeidsgivere å oppdage, forklarer Sverre Engelschiøn, seniorrådgiver i Datatilsynet til Bergensavisen.

Avvik og personalsak

Engelschiøn mener at journaltilgang ut over de pasientene helsearbeidere deltar i behandlingen av, sjelden er nødvendig.

Etter en tilsynsrunde ved helseforetaket 8. og 9. mai i fjor ble det påpekt avvik ved journalsystemet.

Tilsynet avdekket at innholdet i de elektroniske journalene ikke er forsvarlig vernet mot innsyn fra ansatte som ikke har legitimt behov for opplysningene.

«Tilsatte med kliniske avdelinger som kikker i pasientjournaler uten å ha tjenestelige behov, har med dagens journalsystem lav risiko for å bli avslørt», står det i Helsetilsynets rapport.

På daværende tidspunkt var det bare startet personalsak mot én medarbeider for misbruk av retten til å se i pasientjournaler.

FOR LETT TILGANG: Datatilsynet mener tilgangen til pasienters journaler må strammes inn i Helse Bergen.