For det fikk han fire måneders fengsel, men det mente lagmannsretten var for lite.

I Bergen tingrett ble mannen dømt til fire måneders fengsel, og tre måneders ubetinget fengsel. Påtalemyndigheten mente dette var for lite, og anket straffeutmålingen. I lagmannsretten fikk de medhold, og 23-åringen ble dømt til syv måneders ubetinget fengsel.

Han ble dømt for å ha lastet ned 3000 bilder med barneporno og seksualisert vold. I tillegg har han gått et skritt lenger, og gjort to videoopptaket i garderoben på badeanlegget Vannkanten i Bergen. Under opptakene sto mannen skjult i et avlukke i garderoben. Opptakene viser kvinner og barn under omkledning, til dels helt nakne.

Lagmannsretten la større vekt på filmingen og mener lagringen av videoklippene gjør krenkelsen vedvarende. Retten mener også det er ekstra alvorlig at flere av dem som ble filmet kan identifiseres.

23-åringen tilsto forholdene, men lagmannsretten mente likevel ikke dette var nok til å gjøre deler av dommen betinget.

Lagmannsretten har skjerpet straffen for mannen som filmet badegjester på Vannkanten.
Arkiv