37-åringen ble i byretten dømt til 16 dagers betinget fengsel og 20.000 kroner i bot for å ha kjørt bil med en promille på 0,61, melder TV 2.no.

Kvelden før han ble stoppet i politikontrollen, hadde han drukket fem halvlitere med pils. Mannen arbeidet samtidig med rensing av gulvfliser i et lite rom, og benyttet rensemiddelet lynol. Bergenseren utsatte seg dermed for innånding av gass fra toluen som er en bestanddel i lynol.

Selv mente han at måleresultatene for alkoholinnholdet i utåndingsluften måtte ha vært påvirket av gasseksponeringen..

På bakgrunn av uttalelser fra eksperter, kom lagmannsretten fram til at tvilen måtte komme tiltalte til gode, og frifant dermed 37-åringen.

Påtalemyndigheten kommer ikke til å anke avgjørelsen, ifølge TV 2.no.

NTB