22-åringen var alene i en leilighet i Bergen da han sniffet lightergassen. Samboeren hans kom hjem, og fant 22-åringen død. Ved siden av ham lå tomemballasjen etter lightergassen. Samboeren varslet politiet, og 22-åringen ble sendt til Gades Institutt for obduksjon. Dødsfallet skjedde lørdag.

— Dette var en helt frisk gutt. Han var overhodet ikke noe kjent ansikt i byens narkomiljø, og politiet kjente ikke til at han ruset seg. Han er obdusert, og vi vet at det var lightergassen som førte til dødsfallet. Så vidt jeg kjenner til er dette det første dødsfallet i Bergen som skyldes sniffing av lightergass. Det er all grunn til å advare ungdom mot den svært farlige gassen, sier avdelingssjef Tove Lian Mathiesen ved person- og voldsavsnittet ved Bergen politidistrikt.

Politiet vet ikke hvor mye gass 22-åringen hadde sniffet.

— Det tar noen uker før vi får analyseresultatene fra Rettstoksologisk Institutt, sier Lian Mathiesen.

Flere ofre

— Vi har hatt minst to andre dødsfall på Vestlandet etter sniffing av lightergass, men det er flere år siden. Begge ofrene var unge gutter, sier professor Inge Morild ved Gades institutt ved Haukeland sykehus. Morild er en av landets fremste rettsmedisinere.

— Vi ser en økt tendens til lightersniffing blant ungdom. Dette skyldes blant annet at gassen er lett tilgjengelig. Den gir ingen lukt, slik at det er liten fare for å bli oppdaget. Rusen sitter bare i en liten stund, slik at ungdommene ikke kommer hjem sløvet, sier førstekonsulent Lise Ringstad i Giftinformasjonssentralen.

Potensiell dødsfare hver gang

— Det er en potensiell fare for dødsfall hver eneste gang man sniffer lightergass, fordi man ikke vet hvordan hjertet vil reagere. De fleste dødsfallene i forbindelse med sniffing av lightergass skyldes hjertestans, men gassen kan også fordrive oksygenet slik at man blir kvalt, sier Ringstad.

— Lightergass virker direkte på hjertet, og sniffing av gassen kan føre til plutselig død fordi hjertet stopper. Gassen er i seg selv giftig, og kan føre til hjerterytmeforstyrrelser. De som sniffer gassen kan også dø av pustestans. Det er ikke mange som dør sett i forhold til hvor mange som driver med dette, men alle som sniffer lightergass balanserer på en knivsegg. Ingen vet hvem som dør, og dødsfall kan inntreffe også hos dem som ikke er veldig dopet, sier Morild.

Nedkjølt gass

— Lightergassen er en uhyre nedkjølt gass. Noen tar boksen med lightergass, biter av «tutten» og rister på boksen slik at de får gassen sprutet direkte inn i munnen. Dette kan føre til en plutselig død, fordi det blir en voldsom kjøleeffekt bakerst i svelget. Dette tror vi var årsaken til et av dødsfallene her på Vestlandet, sier Morild.

— Vi kjenner til at lightergass brukes av folk som sniffer, og at det forekommer i enkelte ungdomsmiljøer i Bergen, sier avdelingssjef Jørn Solsvik ved narkotikaavsnittet ved Bergen politidistrikt.