Kokainbruken i Bergen har vært økende helt siden 2005, og trenden fortsetter også i år, viser ferske tall fra Føre Var-rapporten som Bergensklinikkene nettopp har publisert.

I følge rapporten er det flere yngre mennesker som begynner å bruke kokain, et rusmiddel som har blitt vanligere enn før, og som blir omsatt og brukt mer åpenlyst på utesteder i Bergen.

— Vi aner en liten endring i brukergruppen nå. Det har blitt mer vanlig, og kanskje er det ikke like trendy lenger heller, sier spesialkonsulent Liv Flesland ved Bergensklinikkene.

Hun sier kokain ikke lenger er forbeholdt de rike, men at brukerne nå like gjerne er folk i vanlige jobber.

Ifølge den samme rapporten har ikke politiet meldt om noen tilsvarende økning i kokainbeslag.