I november avdekket ledelsen ved Haakonsvern marinebase det som kan være omfattende svindel blant vernepliktige.

Funn tydet på at det var innlevert uriktige reiseregninger som førte til at soldatene fikk utbetalt for mye penger. To personer ble siktet, og rundt 40 tidligere og nåværende vernepliktige var under mistanke.

Disiplinært eller strafferettslig

Krigsadvokaten i Sør-Norge har siden november etterforsket saken for fullt.

— Antall mistenkte er nå omkring 25 personer, altså lavere enn først antatt, sier krigsadvokat Joachim Nordgreen.

Det er etterforskningen som har ført til reduksjonen i antall mistenkte.

— Det er naturlig at man begynner vidt og så snevrer inn, sier Nordgreen.

- Hva skjer videre nå?

— Jeg vil nå vurdere om hver enkelt sak skal avgjøres disiplinært av militær sjef, eller om den skal forfølges strafferettslig.

Nordgreen kan ikke si noe om når sakene blir endelig avgjort, men opplyser at dette har prioritet.

Kan dreie seg om 100.000 kroner

Som BT tidligere har skrevet, mener etterforskere at svindelen har foregått ved at én person produserte falske NSB-kvitteringer på vegne av andre vernepliktige. Til gjengjeld skal han ha fått tilbake en andel av pengene de har klart å lure til seg med de falske kvitteringene.

Soldatene skal ha lurt til seg rundt 100.000 kroner med de falske fakturaene før militærpolitiet fikk tips om mulige lovbrudd i høst.

- Opprørte over anklagene

Hovedtillitsvalgt Emil Gadolin i Sjøforsvaret uttalte til BT i desember at de mistenkte soldatene var usikre og opprørte over anklagene.

— Enn så lenge vil jeg som tillitsvalgt avvente utfallet av den pågående etterforskningen. For min del er det viktig å understreke at enhver mistenkt er uskyldig til det motsatte er bevist, sa Gadolin.