Forskere ved Universitetet i Bergen har tatt for seg hvor mye folk med ulike yrker sover hver natt. Snittet for alle gruppene ligger mellom 6,5 og 7 timer, men studien har avdekket noen interessante forskjeller.

  • Folk som begynner tidlig på jobb, sover minst. I denne gruppen finner vi for eksempel bygningsarbeidere, sjåfører og industriarbeidere. Dette gjelder særlig de som bare jobber om dagen, men også skiftarbeidere.
  • Folk i ledende stillinger — med vanlig kontortid - sover i gjennomsnitt et kvarter lenger. Det samme gjør lærere, kontorarbeidere, sykepleiere, bønder og fiskere.Tidlig opp, sent i seng

Gruppene som sover minst, begynner gjerne på jobb allerede klokken 07 om morgenen, men legger seg nesten like sent som andre folk.

— Det viser seg at søvnlengden ikke bare bestemmes av om du jobber skift eller ikke, men av typen arbeid du har, sier professor Reidun Ursin ved Institutt for biomedisin, som har ledet undersøkelsen.

Forskjellene mellom yrkesgruppene er på ingen måte dramatiske, understreker hun. Forekomsten av søvnproblemer er ikke større i gruppene som sover minst, med ett unntak: Skiftarbeidere har økt risiko for både søvnløshet og å sovne på jobb, viser undersøkelsen.

Sjåfører sover

Søvnige er også mange sjåfører. De har dobbelt så stor tendens som ledere til å sovne på jobb. Noen særlig stor fare utgjør det neppe, tror professoren.

— Sjåførene sovner nok ikke mens de kjører, men det er lett å forstå at for eksempel drosjearbeidere kan duppe av mens de venter på tur på Flesland, sier Ursin.

Studien er basert på Helseundersøkelsen i Hordaland og omfatter vel 8000 personer. Alle var mellom 40 og 45 år gamle da de ble undersøkt.


Har du innspill til journalisten? Følg ham gjerne på www.twitter.com/JonTufto.

Hvorfor tror du at bygningsarbeidere sover mindre enn direktører? Luft din teori i feltet under!

Scanpix (illustrasjonsfoto)