36-åringen ble dømt i Stavanger tingrett. Saken ble ført av politiadvokat Rudolf Christoffersen fra Hordaland politidistrikt.

— Dette er en sak som kom som en bonus for oss da vi etterforsket en menneskehandelsak i Bergen, sier Christoffersen.

I forbindelse med etterforskningen kom bergenspolitiet over snekkeren som i perioden oktober til desember i fjor la til rette for at to kvinner fra henholdsvis Belgia og Albania kunne prostituere seg.

Retten mener snekkeren har bistått med å fremme de to kvinnenes prostitusjon ved at han skaffet leilighet, betalte for husrom, mat og transport, hentet en av dem på flyplassen og innlosjert henne i sin leilighet, samt bisto den albanske kvinnen med å sende ca. kr. 43.000 til Albania. Disse pengene stammet utelukkende fra prostitusjon. Retten mener summen indikerer at prostitusjonen har pågått i betydelig omfang.

Snekkeren forklarte i retten at han visste at begge drev prostitusjon og at dette var grunnen til at de var i Norge. Siden snekkeren har skaffet bolig og hjulpet til med å transportere penger som stammet fra prostitusjon, mener retten han utvilsomt har bidratt til å fremme andres prostitusjon.

Retten ser det som skjerpende for straffen at han også tidligere er domfelt for hallikvirksomhet.

I formildende retning har retten sett på at han tidlig i saken har kommet med en tilståelse.

Stavanger tingrett mener passende staff for hallikvirksomheten er 8 måneder. Deler av straffen gjøres betinget.