I ett og et halvt år har det lille rederiet BNR kjempet mot sjøfartsmyndighetene som mener at «Fjord Express», som går i rute mellom Hellesøy og Hernar, går så sakte at den trenger en ekstra flåte.

Forvirret?

— Det er en ferge Bakgrunnen for pålegget som ble gitt i mai 2008, er at BNR har plombert båten for at den ikke skal kunne gå fortere enn 20 knop. Ifølge rederiet gjorde de dette for å spare penger og redusere utslippene. I ruten til Hernar holder det med en marsjfart på 12 knop.

Men når fartøyet ikke lenger går fortere enn 20 knop, er det heller ikke et «hurtiggående» passasjerfartøy etter norske klassifiseringsregler. Derfor mener Sjøfartsdirektoratet at båten faller inn under fergedirektivet, og der er det andre krav til flåtekapasitet enn for hurtigbåter.

— Dette er ikke et sikkerhetsrelatert krav, men et byråkratkrav, sier Trygve Tønnessen, administrerende direktør i BNR.

Liten plass

Flåtene som båten har i dag, tilfredsstiller alle krav til hurtiggående fartøy med samme passasjerkapasitet.

Tønnessen sier det vil bli svært dyrt å installere en ekstra redningsflåte.

— Det er ikke en gang sikkert det vil bli plass. Vi har vært i kontakt med Måløy verft, og de sier det vil bli vanskelig, sier han.

Etter flere runder med klager ligger nå saken til behandling hos Nærings- og handelsdepartementet.

Kravet bortfaller ved økt fart

Sjøfartsdirektoratet har ved flere anledninger vurdert kravet fra BNR om å slippe å installere en tredje flåte. I juli sendte direktoratet et brev til BNR «...vedrørende klage på avslag på søknad om fravik fra krav til økning av redningsmidler».

Der understreker direktoratet at kravet om ekstra flåte skyldes økt sikkerhetsstandard, og at man skal sikre «...full evakueringskapasitet for det tilfellet at en av flåtene om bord havarerer eller blir ubrukelig».

Sjøfartsdirektoratets juridiske rådgiver Magnar T. Selnes har nylig bekreftet i en e-post til BNR at kravet om ekstra flåte vil bortfalle dersom BNR fjerner plomberingen, slik at «Fjord Express» igjen kan gå fortere enn 20 knop.

Men det innebærer «...samtidig at kravene til besetningen skjerpes», skriver Selnes.

Selnes ønsket ikke å kommentere saken mandag kveld. Han sier på generelt grunnlag at pressehenvendelser til Sjøfartsdirektoratet besvares i arbeidstiden.

— Hvis vi taper denne klagesaken, kommer vi mest sannsynlig til å fjerne plomberingen og instruere mannskapet vårt om å holde seg under 20 knop, sier Tønnessen.

KRAV: Her er kravene «Fjord Express» fikk i mai 2008.