Og slik blir det vel, når gaten er skiltet med innkjøring forbudt. Under forbudsskiltet står det riktignok at forbudet gjelder gjennomkjøring i tidspunktet 14 til 10.

Mellom 10 og 14 er gjennomkjøring med andre ord lovlig.

Likevel er trafikken sparsom, selv om gravingen har forsinket flyten gjennom sentrum. Kaigaten er snarveien som ingen bruker.

Prosjektleder Asbjørn Valen i Staten Vegvesen er enig i at skiltingen i Kaigaten er kryptisk. — Men skilt er skilt og regler er regler. Å gjøre noe med skiltnormalen er et mange års løp, sier Valen og legger til:

Vil informere

— Derimot ser jeg at vi har en oppgave på informasjonssiden. Bilistene må rett og slett få vite at Kaigaten er åpen for gjennomkjøring midt på dagen, sier Valen.

En mulighet er å sette opp et informasjonsskilt før krysset ved Nygårdstangen. Lovlig innkjøring til Kaigaten er nemlig bak Busstasjonen og rett frem mellom jernbanestasjonen og biblioteket.

Når Vaskerelven stenges et helt år, kan det bli aktuelt å lysregulere kollektivfeltet foran biblioteket, slik at bilistene får lov å svinge til venstre fra Strømgaten, opplyser Valen.

— Gravingen i sentrum har vært planlagt lenge, hvorfor har dere ikke gjort dette tidligere?

— Vi har nøye planlagt trafikkflyten i graveperioden. Overordnet for oss har vært kollektivtrafikken, i tråd med vedtak i bystyret, sier Valen.

Nei til byrådet

Hensynet til kollektivtrafikken er også grunnen til at Staten Vegvesen avslår henstillingen fra byrådet om å slippe bilistene til i kollektivfeltet forbi Festplassen.

Folk fra vegvesenet har selv kontrollkjørt køstrekningene. Ifølge Valen viser disse testene at køene - bortsett fra de første dagene - er omtrent som vanlig. På det meste har vegvesenet målt 10 minutters stamping fra innkjøring i Lars Hillesgate til brannstasjonen.

Også nord i sentrum fra Nygårdshøydetunnelen mot Nøstet har trafikken korket seg etter stengningen av Vaskerelven. Her har Statens vegvesen justert lyskrysset på Nøstet og løst opp køen på den måten, opplyser Olav Finne i Statens vegvesen.