BNR-direktør Trygve Tønnessen fikk i går godkjenning fra Hordaland fylkeskommune på et nytt ruteopplegg for hurtigbåten mellom Askøy og Bergen. Avgangene tidlig på morgenen og sent på ettermiddag forsvinner. Lørdagskjøring kuttes helt.

Samtidig blir bemanningen redusert slik at båten får lov å ta med ca. 140 passasjerer, i stedet for 180 som i dag.

Tønnessen mener det er mer enn tilstrekkelig:

— Unntatt en sjelden dag med glatte veier og kø har vi aldri mer enn 120 reisende på noen avganger, sier han til Bergens Tidende.

Øker passasjertallet, er det bare å øke mannskapet til fire igjen, så er båten igjen godkjent for 180 reisende.

Rutekuttet fører ikke til oppsigelser. Endringene gjelder sannsynligvis fra mandag 13. mars.

Sparer en million

Bergen Nordhordland Rutelag sparer om lag en million kroner årlig på å kutte to timer kjøring daglig. Likevel går ikke ruten i balanse. Tønnessen har overfor fylkeskommunen påpekt at billettinntektene på «Snarveien» langt fra er det som ble forespeilet i anbudsgrunnlaget. Både på grunn av færre reisende og fordi inntekten pr. reisende er lavere enn fylkeskommunen la opp til.

— Her forventer vi at fylkeskommunen vil gi oss kompensasjon. Det samme gjelder økte dieselutgifter.

— Er «Snarveien» nå berget?

— Dette er en prøveordning vi kjører frem til etter at Askøybrua er blitt bompengefri. Så får vi se.

- På trygg grunn

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen sier til BT at fylkeskommunen mener å være på trygg grunn juridisk overfor dem som konkurrerte med BNR om anbudet på hurtigbåten til Askøy.

Etter rutekuttet «produserer» BNR om lag 15 prosent mindre båttransport enn hva de lovet i anbudet.

— Dette er innenfor for hva vi står fritt til å avtale. Det viktige er at konkurransen skjedde på like vilkår da anbudet ble gjennomført. sier Nilsen.