ARNE COLLIANDER

— Dette har vi sett frem til lenge. Nyordningen er gledelig for oss i Avinor, men først og fremst for passasjerene, sier terminal- og markedssjef Alf Sognefest ved Bergen lufthavn Flesland.

I fjor sa Stortingets finanskomité enstemmig ja til at flypassasjerer fra utlandet kan få handle avgiftsfrie varer ved hjemkomsten. Før det blir gitt grønt lys, kreves det en endring av alkoholloven. Lovforslaget blir presentert for Stortinget i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i midten av juni. Kort tid etter kan salget av tollfrie varer ved hjemkomst være en realitet.

Større butikk på Flesland

Avinor er allerede i gang med å tilrettelegge forholdene på Flesland for utvidet taxfreesalg. 1. januar 2006 åpner en ny og utvidet butikk i utenriksterminalen.

— Frem til da må vi prøve å legge forholdene best mulig til rette for et utvidet taxfree-salg, sier Alf Sognefest.

1. januar i år skiftet Avinor taxfree-operatør på Flesland og flere andre norske flyplasser. Travel Retail Norway har overtatt etter SAS Trading.

Blant de billigste

— En rekke varer, som alkohol, er blitt 20-25 prosent billigere. Flesland er nå blant de billigste flyplassene i hele Europa. Vi er også fullt ut konkurransedyktig i forhold til prisene på utenriksfergene, sier terminal- og markedssjef Sognefest.

Han regner med at omsetningen på Flesland vil stige merkbart når passasjerene kan handle ved hjemkomsten.

— I EU-området er det ikke lenger like lønnsomt å handle avgiftsfritt som før. Vareutvalget er blitt mindre og prisene høyere. Derfor tror jeg de fleste vil ta turen innom taxfree-butikken når de kommer hjem, sier Sognefest.

Danskene taper

Danmark og andre EU-land er mot den norske lovendringen som er på trappene. Mange flypassasjerer på vei til Norge bruker Kastrup som transitt-flyplass. Danskene må regne med en kraftig nedgang i taxfreesalget til norske passasjerer når den nye ordningen trer i kraft.

Island har en tilsvarende taxfree-ordning som den Norge får.

— Der har det vært en suksess å la flypassasjerene handle avgiftsfritt ved hjemkomsten, sier Alf Sognefest.