— Nå gjenstår strekningen fra Søfteland til Ulvenskiftet. Der håper vi å komme i gang i løpet av 2006, sier regionvegsjef Ole Chr. Torpp, som kuttet snoren noen hundre meter sør for Kalandseid.

Åpningen torsdag gjaldt samtidig for den utbedrede veistrekningen forbi gam-la Kaland skole. Der var både bilveien og gang- og sykkelveien i dårlig forfatning.

Til sammen har denne forbedringen av veikvaliteten kostet 22 millioner kroner, som er sånn noenlunde fordelt mellom stamveimidler og penger fra Bergens-programmet.

TRYGGERE VEI: Brødrene Markus (mørk jakke) og Oskar Bremer Pettersen går på Kaland skole. De to gleder seg over at de nå har enda mer vei å sykle på uten bilene.
MARITA AAREKOL