Slike bossug finnes allerede i flere europeiske storbyer. De nye utbyggingsområdene rundt Store Lungegårdsvannet og Indre Damsgård blir planlagt med muligheter for tilknytning til bossug.

Og nå skal samferdselsdirektør direktør Ove Foldnes og hans medarbeidere i samarbeid med BIR lage en plan for hvordan et bossug-system kan utvikles i sentrum i Bergen.

Til høsten vil de ta fatt på arbeidet med å lage en plan for hvordan ledningsnettet bygges om slik at det også kan brukes til å suge opp boss.

Mange titalls millioner

Ennå befinner planleggerne seg på tenkestadiet. Men blir planen realisert kan det bety utbygging av ledningsnettet og infrastrukturen i sentrum til en verdi av mange titalls millioner.

Både samferdselsdirektøren og byråd Lisbeth Iversen understreker at det ennå er vanskelig å legge frem konkrete detaljer om hvordan et bossug-system vil bli. Men det er klart at dersom bystyret sier ja, vil utbyggingen strekke seg over mange år.

Finansieringen er heller ikke klarlagt. Men Iversen tenker seg en løsning med delvis kommunal og privat finansiering med BIR som en av hovedaktørene.

Bruker-regning

Det er sannsynlig at brukerne må være med på å betale regningen for en lettere og mer effektiv avfallstømming.

Flere storbyer i Europa er allerede i ferd med å bygge ut en infrastruktur for bossug — blant annnet i Göteborg og København. Til disse to byene har bergensplanleggerne allerede vært på befaring.

— Bossug er en del av femtidens teknologi for avfallsbehandling. Får vi bygget ut et slikt system i Bergen, vil brukerne få et toppmoderne system som vil være moderne i mange år, understreker Foldnes.

Han peker også på at et bossug vil gjøre hverdagen for renholdsarbeiderne atskillig lettere.

— Bossbilene trenger ikke lenger komme rundt til alle husstander. I stedet vil bosset bli sugd opp og samlet i store bossrom og hentet der. Skjemmende bosspann behøver heller ikke lenger bli en del av gatebildet, sier Foldnes

Nyttes i Bergen

Allerede i dag er det en del husstander i Bergen som er blitt tilkoblet bossug. Det gjelder blant annet beboerne på Georgernes Verft og Sandviken Brygge. Det koster mellom 15.000 og 20.000 kroner pr. husstand å bli knyttet til disse anleggene. Til gjengjeld er renovasjonsavgiften rimeligere.

Også flere av de nye sykehjemmene i Bergen har også bygget bossuganlegg.