Går det som Statens vegvesen håper, vil nemlig det avstengte området bli åpnet for syklister og gående. Da får syklende fra sentrum til Sandviken en raskere, triveligere og mindre trafikkfarlig reise.

I dag må man sykle rundt Bergenhus eller i Nye Sandviksvei.

– Vi er i dialog med Forsvaret, som er villig til å legge til rette for sykkelvei på sitt område. Så skal vi lage traseen fra Bradbenken og frem til det eksisterende sykkelfeltet i Skuteviken, sier overingeniør Reidun Instanes.

Gunn-Vivian Eide sykler på jobb mellom sentrum og Sandviken, og har lenge irritert seg over at Koengen er avstengt. I tillegg til å fjerne portene der, kunne hun tenkt seg å utnytte den gamle jernbanetunnelen under Sverresborg som sykkeltunnel, slik det er gjort ved Slaktehustomten.

– Dessuten bør det ene feltet i Sandvikstunnelen bli reservert sykler. Da hadde vi hatt en sammenhengende sykkeltrasé fra sentrum til Sandviken sykehus, foreslår hun.

Fortsatt vil Bryggen være en flaskehals, spesielt sommerstid med mange turister. På tur med BT var det så vidt de tre Venstre-politikerne klarte å sno seg gjennom folkemengdene, glatt brostein og treverk.

– Det er helt håpløst at de flyttet veien og rustet opp Bryggen uten å gi plass til et sykkelfelt, sier Eide.

TRILLER MOT VALGET: Nybakt pappa Eirik Glambek Bøe (til venstre) er fortsatt engasjert i bypolitikken, selv om han trakk seg fra valglisten til Venstre. Sammen med Sara Henriksen (i midten) og Gunn-Vivian Eide slår han et slag for nye sykkelveier, blant annet her på Koengen. Akkurat det ønsket kan bli oppfylt allerede neste år.
Larsen, Bjørn Erik