Erling Jacobsen måtte stå og se på da båten hans brant ned i september 2008. Han måtte kontakte politi og brannvesen via sms til venner. Det tok halvannen time før han fikk hjelp.

To og et halvt år senere er det fortsatt ikke mulig å sende sms til nødnumrene.

Men som først ut i landet ønsker Helse Bergen å legge til rette for at du kan sende sms til 113.

— Vi ser for oss at dette kan bli en realitet i løpet av et halvt års tid. Hvem som helst kan da kontakte oss per sms, sier Guttorm Brattebø, ambulansesjef og leder for 113-sentralen i Helse Bergen.

Dette kan være helt avgjørende for personer som er tale - og hørselshemmet, men også personer som av andre grunner ikke har mulighet til å ringe, kan i stedet sende en melding.

- Ikke automatisk bestilling

  • Men det vil ikke være automatisk bestilling, som når du bestiller drosje. Vi må finne ut om det er behov for hjelp før vi sender ut en ambulanse, sier Brattebø.

Brattebø sier de vil stille noen faste spørsmål til alle, før det blir avgjort om ambulanse skal sendes ut.

Etter hva han kjenner til skal Helse Bergen være de første i landet til å starte med sms til 113.

Men det er fortsatt en del spørsmål som må besvares før sms-tilbudet kan bli en realitet.

Ulike navn

Helse Bergen må bestemme hvor slike meldinger skal sendes, om det skal være flere alias, som for eksempel «113 Bergen»«113 Hordaland»«Ambulanse 113»«Ambulanse Bergen». Sentralen må også ha en mulighet til raskt å finne ut hvor meldingen kommer fra.

— Du kan være i Australia og sende en melding til oss. Vi må ha en måte å finne ut hvor folk befinner seg. Etter hvert som flere får Smart- telefoner med GPS, kan det være en mulighet at de kan sende sin posisjon til oss, sier Brattebø.

Han understreker at dette kan være betenkelig med tanke på personvern og at de som sender må i så fall samtykke til at GPS-posisjonen blir oppgitt.

Samarbeider ikke med brann og politi

I tillegg må man vite at meldingen komme til riktig 113- sentral. I Helse Bergen er det kun en sentral og denne er i Bergen.

— Hvis det blir mulig å sende sms til 113 ulike steder i landet, må vi finne en måte å sørge for at meldingene går til nærmeste 113- sentral, sier Brattebø.

— Samarbeider dere med brann og politi om dette prøveprosjeketet?

— Foreløpig gjør vi ikke det, sier Brattebø.

Artikkelen fortsetter under videospilleren.

Bergen brannvesen lovet å ta tak i problemstillingen i 2008.

— Vi vil jobbe hardt for å sette dette på nasjonal dagsorden, sa varabrannsjef Karl Otto Nesdal i Bergen brannvesen til BTV i september 2008.

Men to og et halvt år senere har ingenting skjedd.

— Vi har ingen løsning på dette. Vi har ikke opplevd det som et problem, sier Nesdal til bt.no.

Han kjenner ikke til prøveprosjektet til Helse Bergen. Men Nesdal ønsker en sms-ordning velkommen.

— Hvis det kommer ny teknologi og muligheter så vil vi diskutere løsninger, sier Nesdal.

Kun i Bergen

Mens Helse Bergen kjører eget løp og vil lage et lokalt tilbud, tenker Justisdepartementet langsiktig.

Fagdirektør Finn Mørk Andersen i rednings - og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet ber Helse Bergen gjøre følgende:

— De må tenke gjennom alle problemstillinger som er knyttet til dette. Ikke minst om de vil ha en særskilt registrering av de som er tale - og hørselshemmet, slik at man er klar over at det ikke nytter å ringe til nummeret, sier Andersen.

- Vil ta tre år

Justisdepartementet sa de jobbet med saken i 2008, men at det ville ta tid å få på plass et system med sms-muligheter. Det kan ta ytterligere tre år før et nasjonalt system er på plass.

— Vi er i ferd med å bygge ut nytt nødnett for brann, helse og politi. I den forbindelse vil vi også ha nytt utstyr på nødsentralene. I byggetrinn to vil det være en løsning for at sentralene kan ta imot SMS, sier fagdirektør Finn Mørk Andersen i rednings - og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet.

— Vi ønsker å lage en helhetlig løsning som er lik i hele landet, der vi ser for oss at tale - og hørselshemmede får en særskilt sms-ordning, sier Andersen.

Kjempet i 13 år

Helt siden 1998 har Norges Døveforbund kjempet for en ordning der det er mulig å sende sms til nødnumrene. Nå går det kun an å varsle via teksttelefon. Det betyr at man må ringe fra en teksttelefon

250.000 mennesker i Norge er døve eller har hørselsproblemer.

— Det er ikke bare døve dette går utover. Hvis jeg kommer til en ulykke der andre er skadet får jeg ikke mulighet til å melde fra. Det kan gjøre at liv går tapt, sier Erling Jacobsen.

Han er selv døv. I september 2008 brant båten hans ned. Han prøvde å nå brannvesen og politi ved å sende sms til venner. Det tok halvannen time før brannvesenet kom frem.

- Bryter loven

— Det er et brudd på likestillings - og diskrimineringsloven at et slikt tilbud ikke finnes, sier Erling Jacobsen.

Jacobsen håper Helse Bergen vil komme raskt i gang med prosjektet.

— Det bør skje så raskt som mulig. Det er allerede mange år for sent ute, sier Jacobsen.

Hva tenker du om at det skal bli mulig å sende sms til 113?

Bør det være et tilbud til alle eller bare for tale - og hørselshemmede?