Det ligger an til at årsmøtet går inn for en bompengeordning der bilistene betaler vesentlig mer i rushtiden, og en lavere sats når trafikken er mindre. Men samlet skal ikke bilistene betale mer enn de gjør i dag. Eller som de heter i det en-stemmige forslaget fra redaksjonskomiteen:

«For å bedre utnyttelsen av veikapasiteten, bør bompengesatsen tidsdifferensieres innenfor dagens forventede inn-tektsramme for bompenger».

Skal holde velgerløfte

Det siste er en svært viktig formulering for Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Terje Ohnstad. I valgkampen lovet han velgerne at Arbeiderpartiet i denne bystyreperioden ikke ville gå inn for betalingsordninger som innebar at biliste-ne samlet sett måtte betale mer.

Da vi snakket med Ohnstad i går kveld, hadde han ikke sett den nøyaktige formuleringen, men han kjente innholdet.

– Vi skal holde løftet overfor velgerne. Derfor kan vi ikke øke belastningen på bilistene nå. Men vi vet det er teknisk mulig å operere med ulike bompengesatser på ulike tidspunkt av døgnet.

I går kveld ville Ohnstad ikke si om et formuleringen ville innebære at Ap går inn for køprising i denne bystyreperioden.

– Jeg regner jo med at vi må gjennom en utredningsfase. Vi må også snakke med de partiene som står bak Bergensprogrammet, sier han.

Glede i KrF

Rødt, SV, Venstre og Senterpartiet går alle inn for ulike typer køprisordninger. Byrådspartiene Frp og Høyre går imot, mens KrF sine fremste politikere har markert sterk tilslutning til køprising. Det gjelder både miljøbyråd Lisbeth Iversen og gruppeleder Filip Rygg.

– Aps nye linje kommer i en spennende tid. For vi skal vedta klimapolitikken lokalt og da må vi diskutere en endring av bompengeordningen. Dagens ordning fremstår som en ren melkeku og har ingen miljøeffekt, sier Rygg.

Nå er det KrFs styrende organer som bestemmer om partiet skal gå inn for køprising, men med så sterke talspersoner for ordningen, er sannsynligheten stor for at KrF sier ja. Og da er det flertall i bystyret

Kontant avvisning

Byråd Monica Mæland mener formuleringen som fremmes på Arbeiderpartiets årsmøte bryter med Bergensprogrammet.

– Bergensprogrammet er vedtatt av Stortinget med satser, bomstasjoner og det hele. Arbeiderpartiet bryter med sitt eget løfte til velgerne dersom det innføres nye ordninger i denne valgperioden.

– Betyr det ingenting at den samlede belastningen på bilistene ikke skal øke?

– Nei ordningen er fortsatt like dårlig for dem som må bruke bil. Den er god for de med mye penger og for næringslivet som kan kjøre utenom rushet, mens ordningen er dårlig for småbarnsforeldre som skal ha barn i barnehage. Jeg lurer på hva Arbeiderpartiet mener de skal måtte betale.

Si din mening om rushtidsavgift i kommentarfeltet!

PRISER KØENE: Her i Stockholm har problemene i rushtiden blitt betraktelig mindre etter at de ble innført rushtidavgift.ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND