1. juni i fjor pirket den første grabben i asfalten på Festplassen. I oktober så plassen ut som en gjørmete engelsk fotballbane midtvinters. Nå begynner den å se ut som en festplass igjen. Så smått.

Etter flere måneders møysommelig grunnarbeid kom asfaltsålen på plass sist uke, og vareprøver på den kinesiske granitten som skal bli både store flanketrapper og Festplassens nye «gulv» er allerede ankommet.

— Jo da, arbeidet er fremdeles i rute, nikker parksjef i Grønn etat, Sissel Lerum.

«I rute» betyr at Vikingskipet skal kunne trilles inn på asfalten i god tid før 17. mai, men at bergenserne må nøye seg med asfalt og ikke granitt under finskoene denne nasjonaldagen.

En viktig del av jobben som gjenstår før 17. mai, er å få på plass de store granitt-trappene på plassens øst- og vestside. Men ifølge Sissel Lerum skal også denne delen av jobben være gjort før flaggene heises.

Klar i oktober

Etter 17. mai går man så i gang med å legge granittdekket som skal bli plassens nye festgulv. Og går det fremdeles etter planen utover høsten, skal Herman Friele kunne ta saksen med seg fra kontoret i Rådhuset en gang i oktober, og erklære Festplassen for åpnet.

Denne gangen for folk, ikke biler.

Og forhåpentligvis står byrådsleder Monica Mæland og eks-byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen begge smilende side ved side bak ordføreren og gleder seg over et nytt, flott byrom - fritt for parkeringsautomater.

Arbeidet med å trylle om plassen fra parkeringsplass til festplass vil da ha kostet rundt 30 millioner kroner.

I den regningen ligger for eksempel arbeid med grøfting, legging av ledninger og rør, solid fundamentering og avretting av plassen - dessuten granitt bestilt fra Kina.

I forhold til de opprinnelige planene er trappen ned til Smålungeren og isbanen ikke med i det pågående prosjektet.

En utfordring

Etter byredaksjonens øgemål vil Festplassen 17. mai fremdeles ha et visst preg av å være byggeplass. Ettersom steindekket ikke er kommer på plass, vil enkelte fundamenter fortone seg som snublefeller. Noe som innebærer en utfordring for de som skal planlegge publikums sikkerhet denne dagen. Samtidig som feirende bergenserne den søttendes må akseptere en festplass som et litt «på halv åtte».

SNART FESTPLASS: Sist uke kom asfaltsålen på Festplassen på plass, og over 17. mai starter arbeidet med granittgulvet.
I FULL GANG: I september i fjor var arbeidet med å grave opp Festplassen i full gang.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND
MÅLET: Går alt etter planen skal den ferdige plassen åpnes av ordføreren i oktober en gang. <p/> ILL.: BERGEN KOMMUNE
FØRSTE STIKK: I begynnelsen av juni i fjor begynte arbeidet med «nye» Festplassen.<p/> ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ